Forord

Forord til sportsudøvere
’Fri ved at prikke – arbejdsmappen’ har vist sig utrolig effektiv i forhold til at udvikle og mestre alle aspekter af livet. Sportsudøvelse er også en del af livet – og for mange en rigtig vigtig del.
Når du begynder at læse i mappen, vil du opdage, den ikke har særligt fokus på sportsudøvelse – men på alle former for præstationer.
Vores tanker og følelser er afgørende for resultatet uanset hvilken præstation, det drejer sig om. Ved at ændre det eller dem, der styrer vores tanker og følelser – vores overbevisninger om hvem vi er – og hvad vi kan (og ikke kan), er det muligt umiddelbart at skabe varige positive ændringer.
Mappens instruktion lærer dig at tage udgangspunkt i det problem, du oplever ex en følelse eller fysisk spænding eller smerte.
På samme måde er det muligt at tage udgangspunkt i noget, du ikke lykkes med/gerne vil lykkes bedre med ex en aflevering, et indlæg, et skud, et kast, et stød, et spring, et tag, et sving, et put, en start osv.
Udgangspunktet kan også være i en manglende motivation for at træne i det omfang, der er nødvendigt for at lykkes – eller i en manglende motivation for at opbygge den muskelmasse, der kan være nødvendig for at lykkes.
Som træner eller dommer kan det ex være mangel på autoritet, indre uro, mistet overblik, frygt for reaktioner, indre reaktion på kritik, præstationsangst osv.
Uanset om du er udøver, træner eller dommer, vil du opleve, du når, du anvender ’Fri ved at prikke’:
– nedsætter restitutionstiden
– hele tiden forbedrer optagelsen af næringsstoffer, vitaminer og mineraler
– har mulighed for øjeblikkeligt svar på, om væskebalancen er ok
– har mulighed for øjeblikkeligt svar på, om man er fuldt restitueret (forbygger skader)
– har mulighed for øjeblikkelige svar på, hvad der vil være optimalt at spise eller drikke i nuet
Dertil kommer det måske allervigtigste – at ’Fri ved at prikke’ bevirker, at modet til at være – og til at handle – også når det er svært – hele tiden øges.

God arbejdslyst – og god vind!

Niels Gyldenkærne