Fri ved at prikke


Hvad tror du, det ville betyde for dig, hvis du vidste, du kunne skabe varige positive forandringer på typisk 5-6 minutter – helt på egen hånd? Det kan du også – nu!

Med  ’Fri ved at prikke’  kan du både skabe varige positive ændringer af fysiske fx sygdom (også kronisk) og tankemæssige/følelsesmæssige aspekter.

Nu har ”Fri ved at prikke” fået sin egen engelsksprogede hjemmeside: http://www.freebytapping.com/. Samtidig er prisen sænket med 50 %.
På www.freebytapping.com kan du også købe danske versioner – vælg ”Courses” og ”Danish”. Du kan nu få ”kerneredskabet” gratis – sammen med ideer til, hvordan du kan anvende det. Du kan have det om få sekunder.

Se Om Fri ved at prikke

Se Udvalgte områder – kort beskrivelse

Hvorfor hedder det ’Fri ved at prikke’?
’Fri ved at prikke’ kombinerer 3 metoder. En af metoderne blev opdaget i 1980 – at det er muligt at skabe udelukkende positive ændringer ved at prikke på nogle få udvalgte akupunkturpunkter (de fleste lærer dem i løbet af 5 minutter) blot med enden af en finger – samtidig med, man med sine tanker fokuserer på det, man ønsker ændret.
De to andre metoder bidrager til hele tiden at opnå forståelse af årsagen til et problem. Det ser ud til at være afgørende for at skabe varige løsninger.
På engelsk har jeg valgt at kalde det ’Free by tapping’.

Hvorfor udviklede jeg ’Fri ved at prikke’?
Jeg oplevede, jeg kunne hjælpe de fleste, der kom i min klinik. Jeg oplevede også, økonomien for de fleste satte en grænse for hvor meget hjælp, de kunne betale for. Derfor valgte jeg at udvikle ’Fri ved at prikke’. ’Fri ved at prikke’ gør det muligt at skabe udelukkende positive – og varige – resultater fuldstændigt på egen hånd – og i samme nu, et problem erkendes eller opstår.

Største inspiration
Det menneske, der gav anledning til, at jeg tænkte, det redskab, jeg har udviklet, skulle gøres tilgængeligt for alle, er en ledende sygeplejerske. Da hun kom, havde hun allerede en aftale med et sygehus om at få fjernet en nyre, som ikke længere havde nogen funktion. Hun valgte at udskyde operationen – og efter hun havde anvendt ’Fri ved at prikke’ i et år var virkningsgraden på den før defekte nyre oppe på 80 % (og godt på vej imod 100 %)!

Til toppen

Udvalgte områder – ’Fri ved at prikke’
Nu kan du fuldstændigt på egen hånd begynde at ændre dine tanker positivt og varigt. Efter kort tid tager det typisk blot 5 minutter at ændre et aspekt – en følelse eller en livsbegrænsende overbevisning.

De negative tanker, vi har, er destruktive – også for kroppen – og leder gradvis til sygdom. Vi danner igennem livet overbevisninger (livsbegrænsende) om, hvordan livet er for os hver især. De fleste er dannet meget tidligt i livet. Overbevisninger udløser tanker – tanker udløser følelser – og følelser udløser fysiske reaktioner i kroppen. Det er de fysiske reaktioner i kroppen, der ser ud til at belaste kroppen – og som gradvis leder til sygdom.
Ved ændring af livsbegrænsende overbevisninger gør du noget grundlæggende. Blot en livsbegrænsende overbevisning kan ex udløse op til 20 forskellige følelser. En overbevisning er ex: ”Jeg er sikker på, jeg ikke er god nok!
Langt de fleste livsbegrænsende overbevisninger er ubevidste (dannet tidligt i livet) – og virker som programmeringer, der dermed skaber vores liv.
Med ’Fri ved at prikke’ kommunikerer du direkte med din kerne eller dit jeg via din krop.  Kroppen skelner ikke imellem, hvad der er bevidst og ubevidst – man får bare det korrekte svar.

Vælg et område, du gerne vil opnå ændringer på: fysisk sygdom, sport, coaching, stress, mad/drikke, udseende, vægt, motion, identitet, arbejde/karriere, ledelse, samarbejde, iværksætter, familie, parforhold, single liv, seksualitet, forælder, barn, ensomhed, kræft, depression, PTSD, angst, OCD, smerte/spændinger, afhængighed og aldring. Se Udvalgte områder – kort beskrivelse

Et område koster blot 99,- kr.

Til hvert område får du 30 meget centrale livsbegrænsende overbevisninger – en enkel instruktion – og en forståelse af området.

Det er også muligt at få et samlet redskab – ‘Fri ved at prikke – hovedudgaven’, der kan håndtere alle aspekter.

’Fri ved at prikke’ har mange andre praktiske anvendelsesmuligheder end ændring af tanker.

Køb:http://www.freebytapping.com/– vælg ”Courses”  og ”Danish”

Betaling: Se Priser

Du kan også maile, hvis du er interesseret i at modtage ’Fri ved at prikke’ – Nyhedsbrev.

Til toppen

Evaluerede forløb for medarbejdere – eller medlemmer:
JEG & DU tilbyder også evaluerede forløb i anvendelse af ’Fri ved at prikke’ – for medarbejdere i virksomheder – eller medlemmer af organisationer. Det kan også være for grupper af medarbejdere/medlemmer. Det er som i forhold til alt muligt andet vigtigt, at det er noget, den enkelte medarbejder/det enkelt medlem frit kan vælge.

Markante udtalelser om ’Fri ved at prikke’:

Klienter:

“Det er utroligt, det kan være så enkelt!”

“Jeg har øget min selvindsigt med 1000 %!”

“Som jeg ser det, kan det betyde en revolution på sundhedsområdet!”

“Jeg er mæt af at underkaste mig selv så mange forventninger, og træt af at anklage mig selv for at svigte dem. Det handler alene om, hvad jeg vil tillade!
Jeg er så uendelig langt i min personlige udvikling – alene i kraft af, jeg efter års søgen fandt dette redskab. Jeg har igennem de 13 måneder, hvor jeg har arbejdet med det, mistet alt – og samtidig er jeg tæt på at have vundet alt!”

”I løbet af de her første 2 måneder har jeg fået mere på plads end de foregående 25 år!”

”Jeg har “Fri ved at prikke – arbejdsmappen”, hvor jeg selv kan arbejde målrettet med TFT, hvis der er følelser eller tilstande, som ellers er svære at håndtere. Det er et meget effektivt redskab i dagligdagen.
Udover hjælp til mig selv, har der været flere situationer, hvor jeg har hjulpet andre blot ved at prikke på TFT punkterne med gode resultater.”

Andre:

”Free by tapping – arbejdsmappen” er et utrolig fint og gennemarbejdet materiale!”

Kia Throen, Center for entreprenørskab og innovation, Aarhus Universitet

’Fri ved at prikke’ gør det muligt på egen hånd fuldstændig at afdække din personlighed, samtidig med du selv kan foretage de positive ændringer, du ønsker, varigt.
ng

Største fordele
Let at lære/anvende
Giver varige løsninger
Går hurtigt
Øger hele tiden din selvforståelse
Øger hele tiden din forståelse af andre
Øger hele tiden modet til at være i samspil med andre
Øger hele tiden din fysiske balance

Kurser

Til toppen

Om ’Fri ved at prikke’
’Fri ved at prikke’ er udviklet over mere end 10 år på basis af 3 gennemprøvede metoder – henholdsvis anvendt igennem 30, 50 og 70 år.

’Fri ved at prikke’ blev så effektivt blot ved at kombinere allerede velkendte metoder. Samtidig med, det er effektivt, har det været årsag til nyvunden viden om samspillet i vores psyke.

Set i forhold til, hvad “Fri ved at prikke” har kunnet medvirke til at udrette for nogle af mine klienter, er det meget relevant at tale om et muligt kvantespring.

En enkel metode til fuldstændig at afdække sin egen personlighed.

Et redskab du kan anvende til at frisætte dit fulde potentiale.

Du kan finde ud af, hvad dit liv på uønskede måder er styret af – og fortage varige ændringer på typisk mindre end 5 minutter.

Det ser ud til, vi må vide og forstå for at skabe varige løsninger. “Fri ved at prikke” gør det enkelt og hurtigt at opnå denne viden og forståelse.

’Fri ved at prikke’ er en enkel og hurtig vej til at nå til at være god til at lede sig selv.

Der er ledere, jeg har coachet, som har fortalt om mange lederkurser, hvor de har lært om betydningen af ”selvledelse”. På de samme kurser har de bare ikke fået redskaber til ”selvledelse”. ’Fri ved at prikke’  ser ud til at være det bedste til dato, fordi det er så hurtigt og enkelt på egen hånd at identificere et problem – og at løse det.

En enkel vej til at få overskud til at have opmærksomhed omkring andre mennesker.

En enkel vej til at kunne sørge for at blive set, hørt og forstået i tilstrækkeligt omfang – og dermed skabe fundamentet for ikke længere at være kritisk – men blot udtrykke, hvad man har behov for.

En enkel og hurtig vej til at nå til at træffe oplyste/rationelle beslutninger – i modsætning til følelsesbaserede.

Et enkelt og hurtigt redskab til at ændre negative tanker.

Et enkelt og hurtigt redskab til at opnå ro i sit hoved – og dermed overblik.

Der ser ud til, der er så meget, vi har brug for – eller kan have glæde af – at få krænget af. Med ’Fri ved at prikke’ er det enkelt og hurtigt.

Følelser er det vigtigste – de styrer vores handlinger og dermed vores liv – med os selv – og med hinanden. Dette redskab gør det meget enkelt at finde ud af hvilke følelser, der styrer, hvorfor – og meget enkelt og hurtigt at ændre dem.

Vores liv – eller vi – er styret af de overbevisninger, vi har om os selv. Dette redskab gør det enkelt og hurtigt at finde ud af hvilke – og meget enkelt og hurtigt at ændre dem, vi ikke ønsker.

Vi er alle sammen præget af de mennesker, vi voksede op iblandt. Dette redskab gør det meget enkelt og hurtigt at finde ud af, hvad der er prægning – og hvad der egentlig er os selv – og enkelt og hurtigt at gøre sig fri af denne prægning.

Vi mærker alle sammen forskellige tegn eller symptomer fra kroppen. Dette redskab gør det meget enkelt og hurtigt at finde ud af, hvad kroppen prøver at gøre opmærksom på – og meget enkelt og hurtigt at ændre det, der er behov for.

Erfaringerne fra et af de redskaber, der indgår, peger på at 80-90 % af et problem er psykisk betinget. Det samlede redskab gør det meget enkelt og hurtigt at finde ud af præcis hvordan det forholder sig for dig.

En enkel vej til at kunne håndtere ex vægt eller afhængighedsproblemer.

Et redskab med mange positive sideeffekter.

Et redskab som gør det meget enkelt og hurtigt at opdage og overskue indre konflikter – og enkelt og hurtigt at løse dem.

Et redskab der gør det meget enkelt og hurtigt at genskabe balance.

Et redskab der kan betyde sundhedsfremme i hele verden.

Et redskab der kan medvirke til at forebygge skader fysisk/mentalt.

Et redskab som gør individuelle løsninger mulige. Vi bærer selv den nødvendige information – vi har blot brug for at lære at trække på eller at anvende den/hente den frem.

Et redskab der ikke kræver eksperter – fordi du selv er eksperten.

Et redskab der sætter behovet for ydre autoriteter ud af kraft – du kan i stedet være din egen autoritet.

Resultaterne har været fuldstændig entydigt positive igennem en femårig periode – og jeg vurderer derfor ikke, at nogen vil kunne komme til et andet resultat.

Du skaber bedre og bedre forudsætninger for at undgå sygdom.

Enkelheden og hastigheden gør det overskueligt, når der er behov for mange ændringer.

Enkelheden gør det muligt for alle at tage del i et kvantespring.

Når anvendelsen bliver udbredt, vil vi se et markant fald i vores sundhedsudgifter – og pengene vil kunne anvendes til andre formål.

Det gør det muligt hele tiden selv at følge med i, hvordan eventuel sygdom udvikler sig – og hvad der er behov for at arbejde med for hele tiden at bevæge sig i den retning, man ønsker.

Det gør det muligt for alle at erfare, vi alle som mennesker ejer eller rummer en følsomhed, som vi umiddelbart kan begynde at anvende – og som rummer et endog meget stort potentiale.
Med ’Fri ved at prikke’ ser det ud til at være muligt at løse et problem helt.

Med  ’Fri ved at prikke’  er det muligt at ”komme hele vejen rundt”.

’Fri ved at prikke’ medvirker hele tiden til at fremme livet.

Jeg har ikke fundet alle svar – men nu kan vi finde flere sammen. At finde svar indebærer at stille spørgsmål. ’Fri ved at prikke’ har hjulpet mig med at turde.

’Fri ved at prikke’ kan anvendes fra 10 år.

Kurser
Ved køb: Se ’Fri ved at prikke – Minikursus’ under Priser

Til toppen

Hvorfor er det så afgørende at ændre livsbegrænsende overbevisninger?
Vore overbevisninger skaber eller styrer vores liv. De fleste har vi dannet eller taget til os meget tidligt i livet. Vi skaber derefter situationer igen og igen, hvor vi blot bliver bekræftet i, at sådan er livet (for mig) – indtil vi ændrer overbevisningerne.
Jeg har fundet, at blot en enkelt livsbegrænsende overbevisning kan udløse 20 forskellige uønskede/ubehagelige følelser. Ved at ændre livsbegrænsende overbevisninger, slipper man for at udløse uønskede/ubehagelige følelser.
Ex:
”Jeg er sikker på, jeg ikke er god nok.”
”Jeg er sikker på, jeg sjældent får det, jeg ønsker mig.”
”Jeg er sikker på, succes er noget andre har.”

Se evt.: Citat om overbevisninger

’Fri ved at prikke – hovedudgaven’
’Fri ved at prikke – arbejdsmappen’ rummer en meget grundigt gennemarbejdet instruktion – og et afsnit med dokumentation.
Den rummer oversigter med næsten 300 forskellige følelser, mere end 1500 livsbegrænsende overbevisninger – og oversigter med delpersonligheder og repræsentationer af andre. De gør det muligt på et øjeblik at finde ud, hvad der lige nu er behov for at ændre på.
Den har en oversigt med livsaspekter, som i nogle tilfælde bringer på sporet.
Den har oversigter over, hvilke rækkefølger af akupunkturpunkter, der erfaringsmæssigt kan prikkes i forhold til forskellige problemstillinger.
Den har de første notatark, som kan anvendes til at notere det, du arbejder med/ændrer.
Du kan vælge at tilkøbe oversigter med fysiske og kemiske aspekter.
Kurser
Ved køb: se ’Fri ved at prikke – Minikursus’ under Priser

Bogen ’Fri ved at prikke’ – se Bøger

Til toppen

Hvad er det, der holder os tilbage?
De fleste er ikke bevidste om, at det, der først og fremmest holder dem tilbage – eller bremser dem i forhold til at gøre eller sige noget, er de reaktioner, der kommer i kroppen i forskellige situationer. Det kan være en større eller mindre ex: spænding omkring hjertet, spænding i halsen, spænding i maven e. a.
Det er disse reaktioner, der er så enkle at fjerne med ’Fri ved at prikke’.

Vi rummer en følsomhed
Vi rummer en følsomhed eller sensitivitet, som umiddelbart kan anvendes af alle. Det gør, vi kan få øjeblikkelige svar på alt, vi kan finde på at spørge om, der vedgår os selv. Ex: ”Vil det være godt for mig at spise det her?”, ”Vil det være godt for mig at anvende det her?”, ”Skal jeg til fitness i dag – eller har min krop behov for mere restitution?”.
Vi kan også umiddelbart få svar på, hvad vi er styret af – både bevidst og ubevidst. Det er især denne mulighed, der er/bliver afgørende for vores livsudfoldelse.
Følsomheden har været kendt – og været genstand for erfaringsudvikling i nu mere end 50 år. Denne erfaringsudvikling har mest rette sig imod, hvordan man kan anvende følsomheden i forbindelse med behandling af andre – på samme måde som en læge i forhold til en patient.
Samtidig har det været sådan, at det har været utrolig enkelt at anvende – og enkelt at anvende for alle. Det ser ud til, vi nu er parate til at anvende denne mulighed, som vi alle har haft hele tiden, på egen hånd.

Kurser

Til toppen

’Fri ved at prikke’ – og The Secret
(“Loven om tiltrækning”) Du skaber selv dit liv!
Det ser ud til, hvert enkelt menneske skaber sit eget liv. Vi gør det med vores tanker – der virker ved “loven om tiltrækning”.
Derfor er det afgørende hvad og hvordan, vi tænker. Hvis vi med tankerne har fokus på noget, vi frygter, er det det, vi frygter, vi får. Har vi tillid til, at der sker noget godt, er det det, vi kommer til at opleve. Vores tanker i nuet skaber vores fremtid.
Det, der styrer dine tanker, er dine overbevisninger – bevidste og ubevidste. Nogle af dem har du overtaget fra dine forældre. Andre har du dannet i forbindelse med markante oplevelser – hvor du har taget stilling til, at sådan
er livet for dig.
Så hvis du ønsker forandringer i dit liv, må du finde ud af hvilke overbevisninger, der styrer dit liv nu – og forandre dem.
Det kan du gøre ved gradvis at blive bevidst om dem – og det kan tage meget lang tid.

Eksempler:
Jeg er sikker på, jeg ikke er god nok.
Jeg er sikker på, det, jeg går i gang med, ikke lykkes.
Jeg er sikker på, jeg er en fiasko.
Jeg er sikker på, jeg er dømt på forhånd.
Jeg er sikker på, jeg ikke kan håndtere succes.
Jeg er sikker på, jeg sjældent får det, jeg ønsker mig.

Vejen til dit mål eller det, du vil opnå, går ikke altid lige ud. Den kan være mere eller mindre frustrationsfyldt. Vi lærer gennem vores frustrationer – så de hører med. Det er blot vigtigt, frustrationerne ikke kommer til at ”tage” dit fokus – eller at du måske giver op undervejs.

Anvend ’Fri ved at prikke’!
En meget hurtig vej til at ændre overbevisninger er at anvende ’Fri ved at prikke – arbejdsmappen’. Med kort tids træning tager det – ved hjælp af mappens oversigter – ca. 30 sekunder at finde frem til hvilken overbevisning, der er behov for at forandre. Herefter tager det typisk 5 minutter at forandre den varigt – ved at prikke på nogle få punkter i ansigtet, på overkroppen og på den ene hånd – samtidig med, man fokuserer på overbevisningen. Det gør det meget overskueligt at skabe de forandringer,
man ønsker.
’Fri ved at prikke’ er også et hurtigt redskab til at afdække og opløse frustrationer, så du igen kan have fuldt fokus på det, du vil opnå.

Til toppen

Minikursus i at anvende ’Fri ved at prikke’
Måske den bedste mulighed for at skabe forandring vi endnu har haft – og i et tempo, vi ikke har kendt indtil nu!
Du køber ’Fri ved at prikke – arbejdsmappen’ – og vejledning op til 12 gange i en 3 måneders periode. Det er muligt at tilkøbe flere måneder – med op til 4 gange vejledning pr. måned. vejledningen foregår pr. telefon (kursisten ringer op). Tidsbestilling for vejledning på hverdage mellem 08.00-09.00.

Hvad rummer mappen?
Mappen rummer oversigter med næsten 300 forskellige følelser og mere end 1500 livsbegrænsende  overbevisninger – samt delpersonligheder og repræsentationer af andre. Dertil kommer en meget grundigt gennemarbejdet instruktion i, hvordan man anvender dette redskab. En unik mulighed for at få direkte adgang til dit ubevidste (det vi først og fremmest er styret af) – og til at skabe varige positive ændringer.

En unik mulighed for meget hurtigt at afdække hvordan din personlighed er sammensat.

Klient: “Jeg har øget min selvindsigt med 1000%!”

Evt. behandling over telefonen betales særskilt.

Fordele:

Du vil spare rigtig mange penge til coaching eller terapi (og transport)!

Hvis du er coach eller terapeut, vil du spare rigtig mange penge til supervision!

Kurser

Stor besparelse
Spar masser af penge til coaching, terapi, egenterapi og supervision (og transport).

Når vi som menneske, coach eller terapeut ikke lykkes, ligger årsagen som hovedregel i os selv – og her er oversigterne i ’Fri ved at prikke – arbejdsmappen’ en hurtig vej, til at finde ind til, hvad det handler om, så du hurtigt kan komme videre.

Så hvis du vil spare penge og udvikle dig i et tempo, du ikke havde troet muligt, skal du vælge dette minikursus.

Til toppen

Fra indledning i ’Fri ved at prikke – arbejdsmappen’
Det redskab, du nu sidder med i dine hænder kan øge hastigheden på din egen udviklingsproces i en grad, du givet ikke tænkte mulig.
Det er en mulighed for i meget høj grad at tage ansvar for dit eget liv. Man kan måske også sige, du er nærmest til det. Dine følelser er dine egne. Ingen har i grunden glæde af at lægge ansvaret fra sig – og tænke sig, som et passivt offer. Derimod kan man vælge at se i øjnene, hvordan det er – og tage det derfra.
De fleste ønsker at føle sig frie – og denne følelse ser ud til at være knyttet til oplevelsen af at have mulighed for at vælge for sig selv.

Eleanor Roosevelt har på et tidspunkt sagt:
“Ingen kan få dig til at føle dig mindreværdig uden din tilladelse!”

Du vil måske indvende: Jamen, jeg oplever den ene gang efter den anden at føle mig mindreværdig. Med denne mappe kan du vælge at arbejde med de følelser og overbevisninger, der lige nu gør, du føler dig mindreværdig – sådan at det kan høre op.

Dette er blot et eksempel.

Du vil opdage sider hos dig selv, som du vil være begejstret for endelig får lov at folde sig ud – og du vil opdage sider hos dig selv, du måske ikke troede, du rummede. Vi rummer både godt og skidt. Muligheden med dette redskab er at få alle sider frem i ”lyset”. Selvom der er sider, vi ikke har lyst til at tænke på, vi rummer, er de der – og øver i forskellige situationer indflydelse (uheldig) på vores liv. Nogle gange er det nødvendigt at ”se” på de mørke sider for at få de lyse frem.

Du vil opdage, du har langt stærkere følelser i forhold til mennesker i dit liv, end du troede – både negative og positive.

Du kan med fordel arbejde med dette redskab dagligt.

Begynd evt. med at arbejde med de relationer, der betyder mest for dig i dit liv. Det kan være forhold til: partner, kæreste, mor, far, søskende, bedsteforældre, venner, kolleger, chefer osv.

Det kan også være, du har brug for at arbejde i forhold til fremtiden.

Du kan udmærket anvende TFT uden det testsystem, som denne mappe rummer. Styrken ved at anvende dette testsystem er, at du hurtigere bliver bevidst om, hvad baggrunden for et problem er (forudsætningen for at løse et problem er at forstå det – og at være i stand til at handle på nye måder). I almindelighed er vi ikke bevidste om, vi som mennesker kan rumme mere end 300 forskellige følelser og mere end 1000 forskellige livsbegrænsende  overbevisninger. At dette redskab indeholder oversigter over disse følelser og overbevisninger betyder, du kan arbejde dig fremad med meget stor præcision.

Psykologen Roger Callahan udviklede TFT, efter han var ”stødt” på kinesiologien. Her er det bl.a. redskaber fra kinesiologien, der kombineres med TFT.

Jeg har også valgt at medtage et lille afsnit med dokumentation. Nordmanden John Hetlelid har i en årrække dokumenteret effekten af forskellige former for behandling gennem måling af hjerterytmevariation. Amerikaneren Jenny Edwards fortæller om sine oplevelser med TFT i forbindelse med en bombesprængning i Nairobi i 1998 – og som illustrerer hvor enkelt TFT kan være at lære og at anvende.

Her vil jeg blot udtrykke mit ønske om, at du i så høj grad som muligt må leve det ud, som du inderst inde drømmer om og længes efter.

Niels Gyldenkærne
Coach, par, familie- og psykoterapeut

Til toppen

Citat om overbevisninger
Ofte er det gamle snæversynede trossætninger og overbevisninger, som lader bestemte problemer forekomme os uovervindelige. Mange af disse trossystemer havde på et eller andet tidspunkt, fx i den tidlige barndom, en vis gyldighed. Følelser og forestillinger som ”Jeg er svag og afhængig” eller ”Hvis jeg hævder mig, bliver jeg straffet” eller ”Jeg må yde noget særligt for at blive anerkendt stammer fra gamle erfaringer, som har mistet deres aktualitet i nutiden. Så længe vi ikke gennemskuer og opløser dette, vil vi igen og igen skabe og opsøge situationer, som bekræfter vore indskrænkende overbevisninger, og som forekommer os som uafvendelige realiteter.
Virkeligheden er en smule anderledes. Vi falder ikke tilfældigt ind i bestemte situationer, men skaber dem selv på baggrund af vore tros- og tankemønstre.
Gerd Ziegler

Til toppen

At prikke sig selv
Associationerne til at prikke går i både en negativ og en positiv retning. Det opfattes af de fleste ubehageligt at være del af en prikkerunde, om end det kan være en rigtig fin anledning til at skifte spor.

I skolen legede vi stilleleg, når lærerinden havde hovedpine – og hvor var det dejligt at blive prikket!

Det er faktisk en klient, der har inspireret mig – og som, på trods af, jeg havde snakket om at banke (dette ord er også blevet brugt på dansk), fra anden gang vi mødtes, konsekvent brugte ordet prikke.

Bliv ’Fri ved at prikke – instruktør’ – se Kurser!

Hvad tror du, det ville betyde for dig, hvis du vidste, du kunne skabe varige positive forandringer på mindre end 10 minutter – helt på egen hånd?

Med ’Fri ved at prikke’ er det reelt muligt selv at skabe varige positive forandriger på meget kort tid.
(Det tager typisk ca. 5 minutter pr. varig forandring).

Et problem kan ikke løses ved hjælp af den tænkning, der har skabt det!
Einstein

’Fri ved at prikke’ er en vej til hurtigt at afdække, hvad det er for en tænkning, der har skabt et problem – og til hurtigt at ændre denne tænkning.

Til toppen

Sygdommens 7 faser
Sygdomsudvikling og regulering har sammen symptomer, så uanset om man bevæger sig ned gennem de 7 faser eller op gennem de 7 faser, er det meget vigtigt at forstå kroppens naturlige måde at arbejde på. Når kroppen renser ud/rydder op (op gennem de 7 faser) vil man kunne støde på sygdomslignende symptomer, og det er helt naturligt.

Fase 1 – Regulation.
Den helt igennem sunde fase, hvor kroppen og sindet har overskud til at regulere stressfaktorerne. Der er ingen symptomer på sygdom.

Fase 2 – Fejlfunktion.
Her opstår de første symptomer som følge af stresssyndromet. Kroppen kan ikke længere regulere de skadelige påvirkninger. Nogle organer bliver overaktive, andre underaktive, og der kan opstå lettere symptomer som hovedpine, spændinger, nervøsitet, forstoppelse og søvnløshed. Kroppen kan hurtigt vende tilbage til fase 1, hvis der lyttes til signalerne og stressfaktorerne reduceres.

Fase 3 – Akut dysbiose.
I denne fase er mikrofloraen på slimhinderne blevet dysbiotisk. Kroppen er nu modtagelig overfor forskellige akutte infektioner som forkølelse, influenza, betændelser i hals, mellemøre, bihuler og blære, omgangssyge m.v. Under den akutte infektion mobiliseres immunforsvaret med alle midler til at udrydde sygdomsvolderne. Feberen kan hæmme formeringen af visse mikroorganismer og aktivere immunforsvaret. Træthed, ringe appetit og stor tørst opstår, fordi kroppen prioriterer at bruge mest energi på immunforsvaret og nyrernes udskillelse af affaldsstoffer. Gammelt og nyt skidt udrenses. Symbiosen på slimhinder genoprettes, så kroppen bliver frisk igen og bevæger sig tilbage til fase 1.
Hvis udrensningen undertrykkes f.eks. ved at man spiller ”frisk” eller får antibiotika, kan symptomerne forsvinde på overfladen. Antibiotika kan være nødvendigt i livstruende situationer som lungebetændelse og meningitis. Men antibiotika skader en i forvejen forstyrret symbiose på slimhinderne, fordi både gode og dårlige bakterier rammes. Derfor kan andre ufølsomme bakterier og svampe brede sig uhæmmet, så der skabes grobund for kroniske infektioner og udvikling til fase 4.
Tarmfloraen bør altid genopbygges efter antibiotika (mis)brug.

Fase 4 – Kronisk Dysbiose.
Hvis stressbelastningerne fortsætter, eller selvrensningen fra fase 3 undertrykkes, går dysbiosen over i et kronisk forløb, fordi skadelige bakterier og svampe lettere tilpasser sig det forgiftede miljø. På samme måde som tyve og mordere fængsles for at beskytte samfundet, kan immunforsvaret beskytte kroppen ved at indkapsle kroniske infektioner i såkaldte betændelsesfokus. Disse kroniske betændelsesfokus kan sidde i mellemøre, mandler, bihuler, blære, tarm og underliv m.v. Selvom et focus ikke altid mærkes direkte er det en indre forgiftningskilde, fordi toxinerne spredes via blodet.
Symptomerne i denne fase kan være kroniske eller gentagne infektioner, fordøjelsesproblemer pga. en forstyrret tarmflora, træthed, eller koncentrationsbesvær.
Hvis stresssyndromet fortsætter, kan immunforsvaret enten overreagere eller underreagere som følge af arbejdspresset, som de næste faser beskriver.

Fase 5 – Allergi og autoimmune sygdomme.
Når der første værn på slimhinderne er nedbrudte pga. en forstyrret symbiose og for at få antistoffer, kan uønskelige stoffer nu trænge igennem. Harmløse stoffer som pollen eller husstøv, der før blev ekspederet i ”porten”, møder nu andre dele af immunforsvaret, der kan overreagere med allergiske reaktioner som høfeber og astma. Når tarmslimhinden er nedbrudt, kan delvist fordøjet føde (ofte proteiner) optages i blodet og forårsage eksem samt et utal af andre gener. Selvom der ofte foreligger en arvelig disposition for allergi, er det som regel pga. en forstyrret symbiose på slimhinderne og etablering af et kronisk betændelsesfokus, at reaktionerne opstår.
Immunforsvaret kan også overreagere ved at gå til angreb på kroppens egne væv, og så kan der opstå autoimmune sygdomme som leddegigt, dissemineret sclerose, reumatisme, visse former for sukkersyge og blodmangel. Flere og flere sygdomme viser sig i dag at opstå pga. autoimmune reaktioner.
Overaktivering af immunforsvaret er meget belastende. Senere kan der optræde en udmattelsesfase, hvor såvel allergener som andre skadelige fremmedstoffer accepteres.

Fase 6 – Depotdannelse
Etableringen af et kronisk betændelsesfokus er en konstant belastning af kroppen, som kan medføre stofskifteforstyrrelser og yderligere selvforgiftning. Når udrensningsorganer som tarm, lever og nyrer overbelastes tvinges kroppen til at deponere toxiner og andre skadelige stoffer, hvor de skader vitale celler mindst, selvom symptomerne er ubehagelige. Deponering i leddenes bindevæv og muskler kan medføre gigt og reumatisme. Deponering omkring blodkar kan medføre kredsløbsforstyrrelser. Stendannelser, hudsygdomme samt slaphed og forstyrrelser af de indre organer kan også skyldes belastninger fra deponerede affaldsstoffer og toxiner.
Under faseudvikling bliver vævene mere og mere sure fordi der ophobes en skadelig syreform, der kaldes venstredrejende mælkesyre. (Denne syreform giver ikke ømhed, som den gavnlige højredrejende mælkesyre, der dannes ved muskelarbejde.) Ophobning af venstredrejende mælkesyrer kan hæmme cellens ilt omsætning og trivsel.

Fase 7 – Celledegeneration og kræft.
Når kroppens miljø er forurenet og vævene sure, påvirkes til sidst cellens ilt omsætning og trivsel, som er nødvendig for at producere energi. Fra ilt omsætningen dannes nogle skadelige biprodukter som kaldes frie ilt radikaler. De minder om en indre stråling, der kan skade cellens overflade og struktur. Normalt neutraliseres de frie ilt radikaler af antioxidanter (oxidere = ilte) som vitaminerne A, B6, C, E og Q10 samt mineralerne zink og mangan.

Til toppen