Om coaching


Hvorfor coaching?

Det ser ud til at have en grundlæggende betydning at have mulighed for at “tænke højt”. Ofte er det lige der, hvor man “tænker højt”, at det bliver helt tydeligt, hvad man vil, eller hvad man kan gøre. Coaching er en lejlighed til at “tænke højt”.
Hvad kan en coach?
En coach har ikke specialviden indenfor alle fag- og virksomhedsområder. Coachen ved derimod noget om, hvordan det er muligt at sætte mål – og nå dem – og hvordan det er muligt at fjerne barrierer for at nå dem. Når det overhovedet er muligt at coache, er det fordi, der er forhold, der er fælles for alle medarbejdere/virksomheder.
Har jeg/vi brug for en coach?
Når vi taler om at få talt om noget eller gøre noget, er det fordi, vi gerne vil have sat en udviklingsproces i gang, enten i os selv eller i virksomheden. Aftalen med coachen gør, at det sker. Dertil kommer muligheden for at gøre brug af coachens viden og erfaring – også med hensyn til at fjerne barrierer i forhold til at nå mål.
Coaching for to eller flere.
Under tiden opstår der uoverensstemmelser imellem leder og medarbejder – eller medarbejdere imellem. Uoverensstemmelser, som er vigtige at få bilagt – da de optager opmærksomhed og energi – og dermed hindrer, at den enkelte medarbejder yder optimalt.
Hertil kommer at virksomheden kan blive nødt til at sige farvel til medarbejdere, man nødigt vil undvære – evt. med afledte udgifter til fyring og efterfølgende udgifter til ansættelse af en ny.