Coach dig selv

Lær på kort tid at coache dig selv
Nu kan du lære at anvende ’Fri ved at prikke’. ’Fri ved at prikke’ er endt med at være så enkelt at anvende, at man kan begynde ved 10 år. Samtidig formår det at håndtere ethvert af alle de aspekter, vi hver for sig rummer.
’Fri ved at prikke’ giver mulighed for at coache sig selv på alle livets områder – og i samme øjeblik, behovet opstår.
JEG & DU har over mere end 11 år udviklet redskabet ’Fri ved at prikke’, som nu gør det muligt at coache sig selv.
Coachingens store opgave er at medvirke til at opdage handlemuligheder. ”Fri ved at prikkes” bidrag er at løse det problem, der ser ud til at være det mest udbredte – at vi ikke får handlet!
Positive/afledte effekter af at anvende ”Fri ved at prikke”:
• hurtigere og mere kvalificerede beslutninger
• bedre og bedre fysisk balance
• bedre og bedre mental/psykisk balance
• større og større selvindsigt
• bedre og bedre samspil med andre
• optimal anvendelse af “din indre computer”
• optimal anvendelse af din energi
• optimal målrettethed