Coaching


Overskrifter: l Betyder erfaring noget for dig/jer? l Samarbejde l  Lær på kort tid at coache dig selv l Banebrydende for ledere l Hvad kan man med Fri ved at prikke l Fri ved at prikke – arbejdsmappen l Bogen Fri ved at prikke l Tankefelt Coaching – et godt tilbud til ledelse og medarbejdere l Hvem skal vi tilbyde coaching til? l Spørgsmål til ledere l Spørgsmål til medarbejdere l Om coaching l Tankefelt Coaching – TFC l Kursus/uddannelse i Tankefelt Coaching – TFC l Hvorfor vælge kursus/uddannelse hos JEG & DU?

Nærvær
Faglighed
Resultat

Ro, balance, evne til at tænke klart, overblik, handlekraft, eliminering eller meget kraftig reduktion af stress.

Ring eller E-mail for at bestille et møde! Kontakt

Betyder erfaring noget for dig/Jer?
Det betaler sig at trække på erfaring. JEG & DU yder nu coaching på 19. år.

Retning
For den, der ikke ved, hvilken havn han sejler imod, er ingen vind gunstig!
                                                          Romersk senator
Vi må vide, hvor vi er på vej hen – og samtidig er vi nogle gange i tvivl. Det vigtigste for en coach er at hjælpe med at finde vejen. Dernæst at hjælpe med at opdage, hvordan det er muligt at gå den vej – og at hjælpe med at opdage og rydde forhindringer af vejen.
Forhindringer er indeni.

Til toppen

Se evt.: Skal vi finde ud af livet alene?

Samarbejde
En virksomhed er et system, som består af de enkelte medarbejdere. De kan spille sammen på måder, der er hensigtsmæssige – og det modsatte.
Alle, der indgår i et system, har en betydning for, hvordan hele systemet – eller virksomheden fungerer. Det betyder også, at blot en ændring et sted i systemet har/får betydning for hele virksomheden – også en ændring i den enkelte medarbejder.

Lær på kort tid at coache dig selv
Nu kan du lære at anvende ’Fri ved at prikke’. ’Fri ved at prikke’ er endt med at være så enkelt at anvende, at man kan begynde ved 10 år. Samtidig formår det at håndtere ethvert af alle de aspekter, vi hver for sig rummer.
’Fri ved at prikke’ giver mulighed for at coache sig selv på alle livets områder – og i samme øjeblik, behovet opstår.
JEG & DU har over mere end 11 år udviklet redskabet ’Fri ved at prikke’, som nu gør det muligt at coache sig selv.
Coachingens store opgave er at medvirke til at opdage handlemuligheder. ”Fri ved at prikkes” bidrag er at løse det problem, der ser ud til at være det mest udbredte – at vi ikke får handlet!
Positive/afledte effekter af at anvende ”Fri ved at prikke”:
• hurtigere og mere kvalificerede beslutninger
• bedre og bedre fysisk balance
• bedre og bedre mental/psykisk balance
• større og større selvindsigt
• bedre og bedre samspil med andre
• optimal anvendelse af “din indre computer”
• optimal anvendelse af din energi
• optimal målrettethed

Til Toppen

Banebrydende for ledere!
’Fri ved at prikke’ er et uvurderligt redskab for ledere. Du kan umiddelbart finde ud af, hvad der har haft en uhensigtsmæssig indflydelse i forhold til en opførsel eller en beslutning – og umiddelbart foretage en varig positiv forandring (typisk 5 minutter pr. forandring).
Banebrydende for medarbejdere!
’Fri ved at prikke’ ruster på kort tid den enkelte medarbejder til at tage 100 % ansvar for sin del.
De største fordele ved ’Fri ved at prikke’:
• let at lære/anvende
• giver varige løsninger
• går hurtigt
• øger hele tiden din selvforståelse
• øger hele tiden din forståelse af andre
• øger hele tiden modet til at være i samspil med andre
• øger hele tiden din fysiske balance
’Fri ved at prikke’ er i det hele taget banebrydende, fordi det kan anvendes helt på egen hånd – og fordi det er så hurtigt og nemt at foretage varige positive forandringer.
’Fri ved at prikke’ blev så effektivt ved at kombinere 3 gennemprøvede redskaber som henholdsvis har været anvendt i 70, 50 og 30 år.

Ved køb: Se ’Fri ved at prikke – Minikursus’ under Priser

Til Toppen

Hvad kan man med ’Fri ved at prikke’?
Vi er som mennesker i meget højere grad, end vi gerne vil være ved, styret af vores følelser. ’Fri ved at prikke’ gør det muligt umiddelbart (efter kort tids træning tager det ca. 30 sekunder) at finde frem til hvilke.
Uønskede/ubehagelige følelser udløses af de livsbegrænsende overbevisninger, vi har dannet eller taget til os om, hvordan livet er for os hver især ex: ’Jeg er sikker på, jeg ikke er god nok.’, ’Jeg er sikker på, jeg ikke er lige så god som andre.’, Jeg er sikker på, jeg ikke kan håndtere succes.’, Jeg er sikker på, livet er en kamp’, ’Jeg er sikker på, jeg sjældent får det, jeg ønsker mig’, ect.
Overbevisninger – både de positive og de livsbegænsende skaber vore liv!
Uanset om det er en følelse eller en livsbegrænsende overbevisning, kan den ændres varigt – i de fleste tilfælde på mindre end 5 minutter.
Se evt. Fri ved at prikke

’Fri ved at prikke – arbejdsmappen’
’Fri ved at prikke – arbejdsmappen’ er bygget op sådan, at det er meget enkelt og hurtigt at komme i gang med at anvende dens redskaber. Den rummer oversigter med næsten 300 forskellige følelser og mere end 1500 livsbegrænsende overbevisninger. Det gør det muligt på et øjeblik at finde ud af, hvad man kan have glæde af at ændre.
’Fri ved at prikke – arbejdsmappen’ købes sammen med 3 måneders “hotline” (som kan forlænges).
Med fuld opmærksomhed tilegnes ’Fri ved at prikke’ i løbet af et par timer – og kan derefter anvendes resten af livet!
Ved køb: Se Fri ved at prikke minikursus under K & P og Priser

Bogen ’Fri ved at prikke’
Bogen foreligger i øjeblikket kun som pdf. Den købes ved at sende en mail: mail@jegogdu.dk. Se Bøger

Til toppen

Tankefelt Coaching – et godt tilbud til ledelse og medarbejdere
I en verden med globalisering er alle virksomheder optaget af at skabe optimal udvikling.
Det opleves mange steder af både ledelse og medarbejdere som et stort pres – og fører mere eller mindre ofte til stress og sygefravær – og deraf afledt yderligere pres.
Samtidig med, at der skal effektiviseres, er det også vigtigt at holde på gode medarbejdere.
Der er udefra kommende faktorer, som er fælles for alle, som ikke er mulige at ændre. De faktorer, der er mulige at ændre, er de personlige – eller den måde, man oplever de givne faktorer – og dermed den måde, man reagerer på dem.
Tankefelt Coaching er en god mulighed for at arbejde med disse personlige faktorer – og man kan sige, det er her udviklingspotentialet er – at nå til at anvende alle de muligheder, det enkelte menneske rummer.
Tankefelt Coaching kan også være for to eller flere.
Under tiden opstår der uoverensstemmelser imellem leder og medarbejder – eller medarbejdere imellem. Uoverensstemmelser, som er vigtige at få bilagt – da de optager opmærksomhed og energi – og dermed hindrer, at den enkelte medarbejder yder optimalt.
Hertil kommer at virksomheden kan blive nødt til at sige farvel til medarbejdere, man nødigt vil undvære – evt. med afledte udgifter til fyring og efterfølgende udgifter til ansættelse af en ny.
Til toppen
Hvem skal vi tilbyde coaching til?
Tankefelt Coaching – TFC – kan være aktuelt på alle niveauer i virksomheden – og det kan derfor være oplagt at tilbyde det til alle. Hvis der skal prioriteres, kan det være en mulighed først at tilbyde det på ledelsesniveau.
Hvad skal en leder kunne:
I et digt hedder det bl.a.: Jeg får aldrig en større gave, end når du tager imod de gaver, jeg giver til dig.
Omsat til ledelse:
Det drejer sig om at være i stand til at opfange og tage imod de idéer, medarbejderne som hovedregel meget gerne vil give videre – og at være i stand til at formidle tilbage til medarbejderen, hvordan idéen bliver anvendt.
Man skal som leder være i stand til at påskønne. For medarbejderne betyder det meget at føle sig rummet – at blive set, hørt og føle sig anerkendt.

Til Toppen

TFC bidrager til hele tiden at øge lederens overskud – og rummelighed.
Man skal som leder være i stand til at sætte sig selv til side – og ikke lade sig friste til at gøre andres idéer til sine egne – men også være parat til at indgå i et samarbejde med medarbejderne om at udvikle på en idé.
Man kan sige, man som leder skal være en åben kanal for det, der kommer oppefra og det, der kommer nedefra i organisationen.
Man skal som leder være i stand til at skelne imellem, hvilke der er egne byrder – og hvilke, der er andres.
Man skal være i stand til selv at være medarbejder – men også vide præcis, hvornår man er medarbejder, og hvornår man er leder.
Man skal kunne håndtere den svære samtale – være i stand til at rumme de følelser, medarbejderen er fyldt op af.
Man skal kunne håndtere ind imellem at være upopulær, da man varetager fællesskabets eller en overordnet interesse – som ind imellem kan gå på tværs af den enkelte medarbejders interesse.
Man skal kunne håndtere at være LED – som er det første led af ordet LEDER.
Man skal turde at gribe ind overfor en medarbejder, der arbejder for meget (kan føre til stress og evt. langvarig sygemelding), drikker eller anvender andre stoffer.
Et andet aspekt er, at det er ledelsen, der ved sit eksempel “sætter” kulturen i virksomheden – hvilket igen peger på, det kan være en rigtig prioritering at begynde “oppefra”.
Noget, der sideordnet kan prioriteres, er enkelte medarbejdere, som lige nu har særlige behov.

Til toppen

Spørgsmål til ledere:
Når du de mål, du sætter dig?
Er der andet og mere, du drømmer om, men ikke får gjort noget ved?
Føler du dig ind imellem eller ofte stresset?
Er du syg eller føler du dig syg lidt for ofte?
Er dine medarbejdere syge lidt for ofte?
Udsætter du ind imellem opgaver/beslutninger?
Føler du dig tryg ved dine kolleger/medarbejdere?
Er der medarbejdere eller kolleger, du er irriteret på, uden at du får det sagt?
Er du god til at se mennesket i dine medarbejdere?
Er dine medarbejdere gode til at se mennesket i dig?
Er du god til at lytte til dine medarbejdere/dine bestyrelsesmedlemmer?
Er du god til at modtage kritik?
Er dit liv generelt i balance – også hjemme?

Til toppen

Spørgsmål til medarbejdere:
Når du de mål, du sætter dig?
Er der andet og mere, du drømmer om, men ikke får gjort noget ved?
Føler du dig ind imellem eller ofte stresset?
Er du syg eller føler du dig syg lidt for ofte?
Udsætter du ind imellem opgaver?
Føler du dig tryg ved dine kolleger/ledere?
Er der kolleger eller ledere, du er irriteret på, uden at du får det sagt?
Er du god til at se mennesket i dine kolleger/ledere?
Er du god til at lytte til dine kolleger/ledere?
Er du god til at modtage kritik?
Er dit liv generelt i balance – også hjemme?

Til toppen

Om coaching
Hvorfor coaching?
Det ser ud til at have en grundlæggende betydning at have mulighed for at “tænke højt”. Ofte er det lige der, hvor man “tænker højt”, at det bliver helt tydeligt, hvad man vil, eller hvad man kan gøre. Coaching er en lejlighed til at “tænke højt”.
Hvad kan en coach?
En coach har ikke specialviden indenfor alle fag- og virksomhedsområder. Coachen ved derimod noget om, hvordan det er muligt at sætte mål – og nå dem – og hvordan det er muligt at fjerne barrierer for at nå dem. Når det overhovedet er muligt at coache, er det fordi, der er forhold, der er fælles for alle medarbejdere/virksomheder.
Har jeg/vi brug for en coach?
Når vi taler om at få talt om noget eller gøre noget, er det fordi, vi gerne vil have sat en udviklingsproces i gang, enten i os selv eller i virksomheden. Aftalen med coachen gør, at det sker. Dertil kommer muligheden for at gøre brug af coachens viden og erfaring – også med hensyn til at fjerne barrierer i forhold til at nå mål.
Coaching for to eller flere.
Under tiden opstår der uoverensstemmelser imellem leder og medarbejder – eller medarbejdere imellem. Uoverensstemmelser, som er vigtige at få bilagt – da de optager opmærksomhed og energi – og dermed hindrer, at den enkelte medarbejder yder optimalt.
Hertil kommer at virksomheden kan blive nødt til at sige farvel til medarbejdere, man nødigt vil undvære – evt. med afledte udgifter til fyring og efterfølgende udgifter til ansættelse af en ny.

Til toppen

Tankefelt Coaching – TFC
Tankefelt Coaching kombinerer østens viden om kroppens energibaner med coaching.
Hvorfor TFC?
Kombinationen har vist sig meget effektiv. Det giver mulighed for at gå direkte fra at have opdaget eller erkendt en barriere til at fjerne den.
Hvad er en barriere?
Barrierer er det eller dem, der forhindrer os i at gøre det, vi egentlig gerne vil – eller kan se det vil være rigtigt at gøre. Vi oplever barriererne er i os selv eller i forholdet til andre fx ledere, medarbejdere, kolleger, partner, børn. Når der her også tales om partner og børn, er det fordi hele vores livssituation påvirker vores evne til at yde.
Tankefelt teknikker
Den tankefelt teknik, der anvendes, er udviklet af den erfarne amerikanske psykolog Dr. Roger Callahan. Han er foreslået til Nobelprisen i medicin for sin opdagelse af denne teknik.
Teknikken anvendes i forbindelse med coaching/samtale. Der foretages en let påvirkning af kroppens energibaner på udvalgte punkter på ansigt, overkrop og hænder (uden afklædning).
Resultaterne viser sig oftest endog meget hurtigt. Det, der lige før oplevedes som en stor barriere, har mistet sin betydning eller har fået langt mindre betydning. Mere end 90% oplever hurtigt en reduktion af barrieren – og oftest forsvinder den permanent.
Resultat:
Mindre stress!
Mere ro!
Mere balance!
En forbedret evne til at tænke klart !
Følelse af større overblik!
Mere handlekraft!
Coachingens grundforudsætning:
Det er dig, der er eksperten i dit liv!
Du kender bedst den vej, der er rigtig for dig!
Du ved bedst, hvordan du opnår resultater!
Coaching er din hjælp til at udforske, afklare, opnå indsigt og bevidsthed!
Coaching er støtte i forhold til at opnå de mål, du inderst inde ønsker!

Til toppen

Kursus/uddannelse i Tankefelt Coaching – TFC
– 2 dage + 2 opfølgningsdage – hele landet
– et vigtigt kursus for alle, der arbejder med coaching, rådgivning eller  vejledning – eller terapeuter, der også ønsker at coache.
Coachingens område er at afdække mål og finde veje til at nå dem. I forbindelse med at skulle nå et mål, er der ofte personlige barrierer. Det kan være forskellige former for usikkerhed eller frygt for, om man kan, om man formår at indgå i de samspil, det kræver osv. Det kan også være frygten for sin egen succes.
Kurset indledes med at se på hvilke muligheder coachingen har i forhold til forskellige områder – og hvordan Tanke Felt Coachingen kan finde anvendelse på disse områder.
Herefter demonstreres TFC sammen med en af deltagerne, hvorefter der bliver lejlighed for alle til at anvende TFC.
Resten af kurset veksler imellem oplæg/samtale om anvendelsesmuligheder og praktisk anvendelse/supervision.
Omfang: kurset er i alt på 4 dage – 2 dage til indledning og opfølgningsdage efter 3 og 6 måneder. Imellem de to første dage og opfølgningdagene arbejdes i øvegrupper (normalt på 3). Det positive aspekt ved denne form er, at det giver gode muligheder for at få lært at anvende TFC. Et andet positivt er, at det giver er mulighed for at opbygge et netværk – og mulighed for selv få ryddet nogle barrierer af vejen. Netværket kan også udvikle sig sådan, at det efter kurset giver mulighed for at udveksle coaching – sådan at man ikke skal ud og betale for en coach, når man får brug for det.
Du får en mappe om hvordan TFC anvendes. Den rummer teknikker, forståelse af problemstillingers årsager, noget om coaching og hvilken rolle, man har som coach, og hvad det indebærer.
Undervejs i de 6 måneder kurset sammenlagt varer kan man dagligt modtage supervision pr. telefon på fast tidspunkt.
Efter kurset får man indbydelse til at være med i en erfaringsudvekslingsgruppe på  “nettet”.
Afholdes normalt ved min. 9 deltagere.

Til toppen

Hvorfor vælge kursus/uddannelse hos JEG & DU?
JEG & DU vægter coachens rolle og forståelse af psykiske problemstillinger. Det skaber gode forudsætninger for at virke som coach.
Arbejdet i øvegrupper giver den nødvendige træning og erfaringsudvikling.
Under hele forløbet er der mulighed for daglig supervision – også i forhold til problemstillinger du møder, hvis du undervejs i forløbet vælger at begynde at have coachees (mennesker du coacher).
JEG & DU vægter opbygningen af netværk i forbindelse med uddannelsen. Det opbygges først og fremmest igennem arbejdet i øvegrupperne. Der gives også supervision i forhold til interne problemstillinger i gruppen.
Opbygningen af netværk giver baggrund for løbende erfaringsudveksling – også efter uddannelsen. Opnygningen af netværk giver ofte også baggrund for, at man efter uddannelsen kan udveksle coaching med de andre og dermed spare penge.

Til toppen