Kontakt

Overskrifter: l CV l Telefon l Mail l Skype l Adresse I Psykoterapeut foreningen I

Niels Gyldenkærne

Coach, Familie- Par- og psykoterapeut.
Uddannet lærer i 1982 (undervist voksne og unge)
Exam. psykoterapeut 1998
Exam. parterapeut 1998
Cer. familieterapeut 2001 (EAP certifikat)
Cer. tankefeltterapeut 2004 (Callahan certifikat)
Coach (gennemført internationalt certificeret coaching uddannelse)

Kurser i bl.a.: NLP, kinesiologi og Sea Urchin Teknik.

Praksis “JEG & DU” (siden 1998), Jernbanegade 12 st. i Vrå

Holder foredrag og afholder kurser/uddannelser i hele Danmark.

Telefon: 045 28 12 63 28 
Mail
: mail@jegogdu.dk
Skype: nielsgy

Adresse: JEG & DU har til huse i Jernbanegade 12, st., 9760 Vrå (lige overfor stationen).

Dansk psykoterapeutforeningen
Jeg har tidligere været medlem af Dansk Psykoterapeutforening – men har valgt at melde mig ud.

Tidligere krav til medlemmer: For at blive medlem af Psykoterapeut Foreningen skulle man have – en relevant lang eller mellemlang videregående grunduddannelse og efterfølgende mindst    tre års erhvervserfaring samt – gennemført en  psykoterapeutisk efteruddannelse svarende til de vejledende kriterier    udsendt af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundheds-   ministeriet – have mindst 1200 timers dokumenteret klinisk erfaring.

Idag optages også studerende som medlemmer – og 1200 timers kravet er bortfaldet.