Parterapi

Overskrifter: l Om parterapi l Parterapi virker – hvis du vil! l Karen Blixen l Ansvar kan ikke deles l  Redskaber der virkerNår du lever i et parforhold – for hendeNår du lever i et parforhold – for ham l Udvikling hver for sig og sammen l Hvorfor har vi den partner, vi har? l Seksuelle problemer l Hvordan opleves seksuelle problemer l Manglende seksuel lyst l Kan/skal jeg undgå at ejakulereOgså på det seksuelle område kan vi gå fejl af hinanden l Litteraturliste l

“Det er de bedste penge, vi har givet ud i år!”
Udtalt af et par ved afslutningen af et forløb.

Velkommen hos Parterapinord – Nu på 19. år
Parterapinord har til huse hos JEG & DU. Klinikken i Vraa dækker hele Nordjylland: Skagen, Frederikshavn, Sæby, Sindal, Vrå, Hjørring, Hirtshals. Løkken, Brønderslev, Dronninglund, Åbybro, Brovst, Fjerritslev, Thisted, Nørresundby, Aalborg, Års, Støvring, Skørping, Hobro.

Se også Familieterapi

Lær evt. erotisk tantra i forbindelse med parterapi (vejledning i forbindelse med selvstudie).

Om parterapi
Parterapi handler ofte om at opdage, hvor – og hvordan det er muligt at tage ansvar (evt. at undlade at tage ansvar) – hvor man  indtil nu ikke har gjort det.  Begge parter i et forhold har 100% ansvar for selv at have det godt – og samtidig 100% ansvar for, partneren har det godt.  Ansvaret overfor partneren udmønter sig i at være en samtalepartner – gerne hver dag. Så det indebærer ikke at gøre det, partneren selv skal gøre – eller have gjort. At være samtalepartnere er måske det vigtigste, vi kan gøre eller være for hinanden.  Samtale indebærer at lytte og spørge indtil man helt har forstået, hvordan den anden oplever noget – og kun kommentere, hvis man bliver bedt om det. Parterapi handler ikke om placering af skyld. Hvis man skulle placere skyld, skulle der placeres skyld hos begge.  Behovet for parterapi er blot et udtryk for, man har udviklet et samspil, der ikke føles tilfredsstillende.

Til toppen

Parterapi virker – hvis du vil!
Parterapi virker, når du formår at anvende det, du lærer i forbindelse med parterapi, i hverdagen. For at kunne formå at anvende det, du lærer i forbindelse med parterapi, kan det godt være, det er nødvendigt at få arbejdet individuelt med nogle af de følelser, du let får aktiveret, når du er sammen med din partner – og som gør det svært for dig at få sagt eller gjort det, du gerne vil.  Parterapi veksler derfor imellem “pararbejde” og “individuelt arbejde”. I kan vælge at komme hver for sig til det “individuelle arbejde” – og nogle gange kan man have det sådan, at man bare føler, man er nødt til at få snakket med mig om noget, inden partneren også hører det. Men generelt anbefaler jeg, partneren er til stede i rummet under “individuelt arbejde”. Det, der sker ved det, er blot at din partner kommer til at forstå dig endnu dybere – og dermed kommer til at holde endnu mere af dig.

Hvorfor er parterapi nødvendig? Parterapi er nødvendig, når vi ikke formår at være sammen med et andet menneske – og samtidig have det godt. Når parterapi bliver nødvendig, er det blot udtryk for, der er behov for at lære noget nyt – eller noget mere.  Vores vigtigste erfaringer mht. at leve sammen med et andet menneske har vi fra fars og mors eksempel. Hvis der er noget, de ikke formår – eller formåede, vil du med stor sandsynlighed heller ikke formå det – og vil derfor have brug for lære noget nyt.

Hvorfor er der behov for at lære noget nyt?
De strategier, du har anvendt indtil nu, kender du resultatet af. Hvis ikke resultatet – eller resultaterne er, som du gerne vil, de skal være, er der blot brug for at lære nogle nye strategier. Nye strategier giver nye resultater.
ng

Til toppen

Karen Blixen fortæller i et essay om sit livs mottoer (leveregler). Et af dem, hun undervejs i livet har taget til sig, er ”jeg vil svare”. Der ligger flere ting i det. Hvis jeg vil svare, må jeg have hørt, hvad det er, jeg svarer på. Karen Blixen giver enhver ægtemand det råd: svar din kone, få hende til at svare dig. Der kan også ligge at tage sit an – svar på sig (hun påpeger, der på flere sprog er den samme nære forbindelse imellem svar og ansvar): Jeg vil svare for hvad jeg siger eller gør. Jeg vil svare til det indtryk, jeg gør. Jeg vil være ansvarlig. Vi har det også i forbindelse med økonomisk ansvar, hvor det hedder: ”at svare enhver sit”.

Ansvar kan ikke deles
De fleste finder det indlysende, at det er piloten, der har ansvaret på et fly – og kaptajnen på et skib. Det ser også ud til, det er nødvendigt at præcisere, hvem der har ansvaret, på alle andre områder.
I parforholdet kan vi i nogle situationer tænke, at ansvaret er noget, vi deler – og så opstår der hurtigt problemer. En fatal situation kan være, at den ene forældre tror den anden ser efter et barn.
Jeg bruger at sige, at begge har ansvaret 100 %. Når vi har ansvaret 100 % er vi også opmærksomme eller årvågne, når vi giver det fra os eller uddelegerer det.

Til toppen

Redskaber der virker
Husk, I er to frie mennesker – ligesom da I mødtes. Det betyder, I ikke kan kræve noget af hinanden – ligesom I heller ikke gjorde, da I mødtes. Husk, det er lysten, der driver værket!

Et parforhold består af to mennesker. Forudsætningen for et godt parforhold er, at begge har det godt – både med at være sammen – og med at være alene. Hvis du ikke har det godt med at være alene, er det vigtigt at søge hjælp hurtigst muligt *).

Grundlaget for et parforhold er et godt venskab. Behandl hinanden respektfuldt – som gode venner.

Når din partner bliver kritisk, handler det blot om, der er et eller flere behov, han/hun ikke får opfyldt lige nu. Brug kræfterne på at spørge ind til hvilket eller hvilke. F.eks.: Hvad tror du, det er for et behov, du ikke får opfyldt lige nu?

Vores vigtigste behov er at blive set, hørt og forstået. Sørg for at tilgodese disse behov hver dag. Sæt eventuelt fast tid af – der er ikke noget, der er vigtigere! Tag et par stole ud på gulvet – og sæt Jer overfor hinanden.

Ved åbent at fortælle til din partner, hvad det, han/hun gør, betyder for dig/gør ved dig, giver det ham/hende lyst til at gøre noget andet – eller gøre mere – hvis det er noget godt.

I vores sprog (på dansk) hedder det at sætte sig i respekt. Respekt opnår vi ved klart og tydeligt at sige, hvad vi vil finde os i – og hvad vi ikke vil finde os i *).

Vi skal forstå hinanden – ikke være enige! Vi har alle nogle rigtig gode grunde til at gøre det, vi gør. Det har din partner også. Din opgave er at spørge din partner – som en hjælp til at finde ind til baggrunden/årsagen. F.eks.: Hvad tror du, det er, der gør, at du gør det? (Brug aldrig ordet ”hvorfor”, når du spørger – vi hører ”hvorfor” som kritik). Undgå kritik – og brug i stedet dine kræfter på at forstå.

Undgå at gætte, hvordan din partner har det eller hvad, han/hun har brug for lige nu. Spørg i stedet – så ved du i stedet for at tro, du ved.

Fortæl om, hvordan du har det ved at indlede dine sætninger med ”jeg”. F.eks.: Jeg kan mærke, jeg har brug for……..Jeg kan mærke, det gør mig så ked at det, når du siger……. Fortæl om dine følelser.

Når der opstår en konflikt – også selvom det gør ondt – så bliv – i stedet for at gå – og brug kræfterne på at spørge ind for at forstå.

Vi er i meget høj grad styret af, hvad der ubevidst foregår inden i os. Ved at spørge ind til hinanden, når der opstår en konflikt, opdager I gradvist, hvad det er, der styrer Jer. I kan hjælpe hinanden med gradvist at opdage.

I parforholdet har vi ubevidst far-og-mor-forventninger til hinanden. Alle de behov (for at blive set, hørt og forstået – omsorg i bred forstand), vi ikke fik opfyldt af vores forældre, har vi ubevidst et ønske om, vores partner skal opfylde. Det kan være en alt for stor forventning! En del af løsningen kan være at lære, hvordan man kan være god til selv at opfylde sine behov *).

Husk, du ikke kan forvente at få alle behov opfyldt af din partner. Brug også gode venner.

Søg aldrig uden for dit parforhold for at få opfyldt seksuelle behov. Fortæl i stedet din partner om dine behov – og oplev over tid, at du får opfyldt de fleste.

Også på det seksuelle område er vi i høj grad styret af det ubevidste. Det kan være oplevelser, vi har fortrængt. Det kan være overbevisninger, vi har overtaget fra vores forældre/bedsteforældre osv.

Et parforhold består af noget hver for sig og noget sammen. Forudsætningen for at det er rart at være sammen – er at have det godt hver for sig. Sørg for at lave noget hver for sig.

Gør et parforhold færdigt ad gangen. Det, du ikke finder løsninger på i det forhold, du er i nu, vil du blot komme til at arbejde med i det næste!

*) Nogle gange kan du finde hjælp, støtte eller mod hos din partner. Andre gange hos andre (gode venner). Andre gange igen en parterapeut eller en psykoterapeut. Søg hjælpen, når du ikke kan selv (ligesom du søger: læge, tandlæge, mekaniker, håndværker, advokat osv.)

Til toppen

Når du lever i et parforhold – for hende
At føle kærlighed til et andet menneske er at have lyst til at bruge tid (det dyrebareste vi har) sammen med det menneske. Sørg derfor for hurtigt at finde forklaringen og løsningen, når denne lyst forsvinder.

Alle mennesker har behov for at blive set, hørt og forstået. Husk derfor at se høre og forstå din partner hver dag – evt. ved bevidst at sætte tid af til det. Konflikter opstår fordi behovet for at blive set, hørt og forstået ikke er opfyldt. Søg derfor hurtigt hjælp *), hvis du ikke formår at se, høre og forstå din partner.

I et parforhold har begge parter 100% ansvar for at begge parter har det godt.

I et parforhold handler det ikke om at placere skyld – men om at tage ansvar. Hvis man skal snakke om skyld, er det begge parter, der har den. I spiller blot sammen på en uhensigtsmæssig måde.

At tage ansvar for din partner betyder at støtte op om at han selv finder løsninger i forhold til at leve – det betyder ikke at finde løsningerne for den ham. Spørg fx: Hvad er du i gang med at overveje at gøre ved det?

Din partner har nogle gode grunde til at gøre det han gør (lært af livet indtil nu). Undgå at spørge med hvorfor – sig i stedet: Hvad tror du, det er, der gør, at du ……? (De fleste vil høre kritik, når de hører ordet hvorfor).

Du kan ikke forvente, din partner altid vil være enig med dig – men du skal kræve/forvente (det har du ret til) han bruger kræfter (tid) på at forstå dig.

Giv afkald på at gætte, hvordan noget er for din partner – spørg i stedet. Fx: ”Jeg er lidt usikker på, hvordan det er for dig – vil du fortælle mig det? – eller – ”Jeg oplever det er sådan for dig – er det sådan?

Vi ser andre mennesker – også vores partner – igennem vores tidligere erfaringer. Det betyder, du let kan komme til at tillægge din partner egenskaber eller motiver, som slet ikke hører ham til.

Når vi bliver par, får vi bevidst eller ubevidst forældreforventninger til den anden – fx om omsorg. Det kan være fint at være omsorgsgivere for hinanden, men nogle gange vil man opleve den andens behov som nærmest umætteligt. Her vil det være oplagt at søge hjælp *).

Du kan/skal ikke lave din partner om. Det kan kun han! Din partner laver sig om, når han opdager, hvad det, han gør, betyder for dig. Det drejer sig derfor om at blive tydelig omkring, hvad og hvordan du føler – og dermed motivere ham for at lave sig om. Under tiden kan vi ikke lave os om ved egen hjælp. Her er det vigtigt ikke at vente for længe med at søge hjælp *).

Et par består af to ligeværdige mennesker – og det skal det blive ved med! Hvis ikke du føler dig ligeværdig – er det høje tid at komme til at føle dig ligeværdig (om nødvendigt med hjælp *)).

Det er vigtigt begge parter bliver ved med at have et selvstændigt liv – uafhængigt af parforholdet.

Du kan ikke altid være tilstrækkelig støtte for din partner – støt her op om at han får søgt støtte hos andre *).

Den største gave – er den gave, det er for din partner, når du tager imod den gave, han giver dig.

Husk en løsning eller metode, der ikke har virket indtil nu, givetvis heller ikke vil virke næste gang, du forsøger. Brug kræfterne på at finde en ny løsning eller metode *).

Lyt til det budskab du hører (fra din partner) – og vær sikker på, det når dit hjerte.

*) Mange gange vil det være tilstrækkelig hjælp at bruge en god ven, som formår at lytte aktivt. Andre gange vil det være nødvendigt at søge hjælp hos en terapeut.

ng

Til toppen

Når du lever i et parforhold – for ham
At føle kærlighed til et andet menneske er at have lyst til at bruge tid (det dyrebareste vi har) sammen med det menneske. Sørg derfor for hurtigt at finde forklaringen og løsningen, når denne lyst forsvinder.

Alle mennesker har behov for at blive set, hørt og forstået. Husk derfor at se høre og forstå din partner hver dag – evt. ved bevidst at sætte tid af til det. Konflikter opstår fordi behovet for at blive set, hørt og forstået ikke er opfyldt. Søg derfor hurtigt hjælp *), hvis du ikke formår at se, høre og forstå din partner.

I et parforhold har begge parter 100% ansvar for at begge parter har det godt.

I et parforhold handler det ikke om at placere skyld – men om at tage ansvar. Hvis man skal snakke om skyld, er det begge parter, der har den. I spiller blot sammen på en uhensigtsmæssig måde.

At tage ansvar for den anden betyder at støtte op om at hun selv finder løsninger i forhold til at leve – det betyder ikke at finde løsningerne for hende. Spørg fx: Hvad er du i gang med at overveje at gøre ved det?

Din partner har nogle gode grunde til at gøre det hun gør (lært af livet indtil nu). Undgå at spørge med hvorfor – sig i stedet: Hvad tror du, det er, der gør, at du ……? (De fleste vil høre kritik, når de hører ordet hvorfor).

Du kan ikke forvente, din partner altid vil være enig med dig – men du skal kræve/forvente (det har du ret til) hun bruger kræfter (tid) på at forstå dig.

Giv afkald på at gætte, hvordan noget er for din partner – spørg i stedet. Fx: ”Jeg er lidt usikker på, hvordan det er for dig – vil du fortælle mig det? – eller – ”Jeg oplever det er sådan for dig – er det sådan?

Vi ser andre mennesker – også vores partner – igennem vores tidligere erfaringer. Det betyder, du let kan komme til at tillægge din partner egenskaber eller motiver, som slet ikke hører hende til.

Når vi bliver par, får vi bevidst eller ubevidst forældreforventninger til den anden – fx om omsorg. Det kan være fint at være omsorgsgivere for hinanden, men nogle gange vil man opleve den andens behov som nærmest umætteligt. Her vil det være oplagt at søge hjælp *).

Du kan/skal ikke lave din partner om. Det kan kun hun! Din partner laver sig om, når hun opdager, hvad det, hun gør, betyder for dig. Det drejer sig derfor om at blive tydelig omkring, hvad og hvordan du føler – og dermed motivere hende for at lave sig om. Under tiden kan vi ikke lave os om ved egen hjælp. Her er det vigtigt ikke at vente for længe med at søge hjælp *).

Et par består af to ligeværdige mennesker – og det skal det blive ved med! Hvis ikke du føler dig ligeværdig – er det høje tid at komme til at føle dig ligeværdig (om nødvendigt med hjælp *)).

Det er vigtigt begge parter bliver ved med at have et selvstændigt liv – uafhængigt af parforholdet.

Du kan ikke altid være tilstrækkelig støtte for din partner – støt her op om at hun får søgt støtte hos andre *).

Den største gave – er den gave, det er for din partner, når du tager imod den gave, hun giver dig.

Husk en løsning eller metode, der ikke har virket indtil nu, givetvis heller ikke vil virke næste gang, du forsøger. Brug kræfterne på at finde en ny løsning eller metode (evt. med hjælp fra en terapeut).

Lyt til det budskab du hører (fra din partner) – og vær sikker på, det når dit hjerte.

*) Mange gange vil det være tilstrækkelig hjælp at bruge en god ven, som formår at lytte aktivt. Andre gange vil det være nødvendigt at søge hjælp hos en terapeut.

ng

Til toppen

Udvikling hver for sig og sammen
Vi skal udvikle os hver for sig, men vi er også nødt til at udvikle os sammen. Det gør vi først og fremmest gennem at være åbne om, hvordan vi hver for sig udvikler os. Vores ydre og indre kampe. Vores glæder, sorger, bekymringer – vores stolthed over det, der lykkes. Man kan sige, der er noget ”hver for sig” og noget ”sammen”. Begge dele skal med. Begge dele skal være der. Ofte er det ”sammen” vi kommer til at fokusere på, fordi vi gerne vil have, det er der, når vi kommer til at savne det – eller får tid. Det er bare nødvendigt både ”hver for sig” og ”sammen” fungerer. Når vi har fået nok af ”sammen” er det vigtigt at kunne gå ud og finde glæde i ”hver for sig”. Og når vi har fået nok af hver for sig at kunne gå ind og finde glæde i ”sammen”. Hvis den ene ikke finder glæde i sit ”hver for sig”, vil han eller hun forsøge at presse den anden til meget mere sammen. At blive presset til noget holder ikke – og slet ikke i længden! Det kan også skyldes, der ikke sker tilstrækkelig “optankning” (af omsorg eller kærlighed), når vi er sammen – så det gør det svært at være hver for sig. “Optankning” sker ved, at vi på skift giver hinanden noget af vores tid. Når jeg får noget af et andet menneskes tid, oplever jeg, at jeg er værdifuld. Jeg får genoprettet min værdi – eller genoprettet oplevelsen af at være værdifuld for den anden.

Til toppen

Hvorfor har vi den partner, vi har?
Udover en del af forskningen peger på, vi har en partner, som for os dufter rigtigt – så ser det ud til, vi har den partner, vi har, fordi han/hun rummer nogle andre egenskaber, end vi selv har. På den måde kan vi supplere hinanden – og også inspirere hinanden. De sider, som vi kan se og sætter pris på hos den anden, kan vi se, fordi vi selv har dem – blot mindre udviklet. Så en oplagt mulighed er at give sig til at lære af hinanden. Ofte er det det modsatte, der sker. Begge parter går i gang med at lave den anden om, fordi sådan som jeg er, er jo den bedste eller rigtige måde at være på. Det lykkes sjældent, fordi den anden stritter imod – og hvis det lykkes, vil det også ofte opleves utilfredsstillende måske ligefrem kedeligt. Måske vil det give sig udtryk i savn af modspil – det modspil, der gør, at vi udvikler os. Hvad er meningen? Jeg tror/for mig at se, ser det ud til, livet er en læreproces. De fleste synes, det er rart at lære noget nyt. Det giver forandring – og fryd over forandring. Der, hvor vi får den anden til at ligne os selv, standser læreprocessen eller tempoet sættes meget ned – for som regel vil det være sådan, at den ene har overgivet sig – som Richard i ”Fint skal det være”. En anden vej er at blive ved med at glæde sig over, at den anden er anderledes end en selv og lære i og af de sammenstød, der kommer i kraft af forskelligheden. De fleste vil, når de tænker tilbage, huske, at den anden havde nogle sider, som man satte rigtig stor pris på. Det kan være, den ene havde stor ro – og den anden gerne ville, der skulle ske noget hele tiden. Det kan være den ene gik velovervejet frem og den anden var mere spontan eller impulsiv – god til at tage chancer. Den ene bliver let begejstret – den anden bevarer begge ben på jorden. De sider bliver ved med at være der. I stedet for gradvis at blive mere og mere irriteret over forskelligheden og de sammenstød eller konflikter, de fører med sig, kan vi i stedet blive ved med at fastholde den oprindelige glæde over den andens egenskaber – og gradvis tage nogen af dem til os i vores eget tempo. Opleve livet også kan leves på den måde. En måde kan være at give hinanden plads. Vi kan på den måde holde pause fra læreprocessen – ved at lave noget hver for sig. Den jordnære går hen til den af vennerne, der også er jordnær – den impulsive går hen til den af vennerne, der også er impulsiv. Eller man er hver for sig med i fællesskaber, klubber, foreninger, hvor alle er sammen om den samme interesse. For derefter at gå tilbage og fortælle om de nye oplevelser – og møde den andens opfattelse af det, man fortæller. Jeg vil anbefale at give plads til forskellighederne – også selv om det nogle gange gør os utrygge. Når vi er, som vi er, er det noget vi engang har lært i vores egen familie. Den fungerede, når jeg var sådan. Utrygheden kommer af, at vi ikke brød os om det, der skete i vores familie, når vi ikke var sådan. Når jeg var, som jeg var, kunne jeg nogenlunde forudse, hvad der kom til at ske.

Til toppen

Seksuelle problemer
Den seksuelle energi ser ud til at være meget stærk. Det betyder, vi kan have meget stor glæde af den – ligesom den kan lede til meget stor frustration. Som jeg ser det, er den seksuelle energi et positivt grundvilkår ved at være mennesker – og som alle andre grundvilkår, kan vi vælge blot at se det som en opgave at lære at leve med eller håndtere den seksuelle energi også.

Som så mange andre problemer forbinder også seksuelle problemer sig med den første relation (stadig oftest til mor). Det er her, vi har gjort de første erfaringer med at være tæt sammen med et andet menneske. De følelser, der har været aktiveret i forbindelse med dette samvær – både positive og negative – aktiveres, når vi igen er tæt på et andet menneske.

Dertil kommer de overbevisninger, her om seksualitet, som mor og andre mennesker i vores nærhed har formidlet verbalt og nonverbalt – bevidst og ubevidst.

Dertil kommer konkrete oplevelser.

Til toppen

Hvordan opleves seksuelle problemer
Seksuelle problemer drejer sig ofte om manglende lyst, ubehag/smerter i forbindelse med samleje eller frygt for/eller ubehag ved at være til stede (de kan bare være, det begynder at klø et sted for at aflede). Problemer omkring seksualitet er som regel sammensatte (flere propper). Der vil også ofte være en sammenhæng til, hvordan forholdet i det hele taget er. Et forhold er et samspil. Det betyder, når der er problemer, at de to parter i forholdet spiller sammen på en uhensigtsmæssig måde. Det er dog vigtigt at huske, at blot den ene gør noget andet end han/hun plejer at gøre, forandrer forholdet sig (et forhold er et samspil – hvor vi reagerer på hinanden). Ofte handler vi også irrationelt (på frygt) i et nært forhold. Denne irrationalitet er TFT også et godt redskab i forhold til! Der er dog som oftest også problemstillinger hos parterne hver for sig. Nogle kvinders ”bagage” er fx, at de har lært af deres mødre, at mænd er nogle ”svin”. Indgangen til en behandling kan her være at spørge, hvor sikker klienten er på, det forholder sig sådan og prikke. Hvis en mand er vokset op sammen med en dominerende mor, kan det være sådan, at han ikke tør at give sig hen af frygt for ikke at kunne kontrollere situationen (undgå at blive invaderet af mor). Løsningen kan være blot at behandle det/de ubehag, han har ved at tænke på bare at skulle give sig hen.

Til toppen

Manglende seksuel lyst
Det kan både være mænd og kvinder, der ikke har lyst eller begrænset lyst. Som jeg tidligere har været inde på, er hele forholdet afgørende for, hvordan det er eller opleves at være tæt på den anden – som man er, når man er sammen seksuelt. Hvis de to parter er gode til at se, høre, forstå og respektere hinanden er grundbetingelserne opfyldt. (Se evt. parbehandling) Hvordan vores seksualitet er hver for sig, er noget, vi må opdage ved at være sammen og ved at ”sætte ord på” vores opdagelser/oplevelser hver for sig (her betyder vores generelle evne – herunder mod – til at ”sætte ord på” meget). Når vi har en oplevelse af at være i et godt forhold, har det sammenhæng med oplevelsen af, at partneren har en oprigtig intention om at opfylde vores behov efter bedste evne. Det gælder også et seksuelt forhold. Generelt ser det ud til at kvinder har behov for mere tid end mænd – både når det gælder forspil og selve den seksuelle situation. For kvinder er forspil ikke bare det, der er før samlejet – men også det, der er gået forud de sidste (mange) dage. Samtidig med, det er muligt at udlede noget generelt, drejer det sig, når det kommer til stykket blot om at forholde sig til det menneske, man nu er sammen med (og de behov det har) – og efter bedste evne opfylde dem. Heri ligger også at udvikle sin evne, der hvor nye behov opdages eller opstår. Alt, hvad vi ønsker skal opleves værdifuldt, må vi bruge (tilstrækkelig) tid på – også det seksuelle – og den tid parterne hver for sig har brug for. Det betyder ikke, der ikke kan være hurtige seksuelle oplevelser – blot der også er seksuelle oplevelser i tilstrækkeligt omfang, som man føler sig helt fyldt op af. Så det er vigtigt at undgå sex, som er utilfredsstillende (for den ene eller begge), da flere og flere dårlige oplevelser indvirker på lysten. Så er det bedre at vente på den gode oplevelse.
Når det gælder manglende lyst, er det muligt at visualisere en situation, som har været lystfyldt og prikke (anvende TFT). Dette kan være med til at genskabe kontakten til lysten.

Til toppen

Kan/skal jeg undgå at ejakulere?
Hvis man som mand er sammen med en kvinde, der har behov for god tid, er det vigtigt at lære at styre sin ejakulation (herunder at turde bede partneren om at holde sig i ro efter behov). De fleste mænd har brug for en restitutionsperiode efter ejakulation – inden de igen har en brugbar rejsning. Restitutionsperioden indebærer også fornemmelser af uoplagthed, udmattelse eller træthed – og måske et behov for at være indadvendt (gå ud af kontakten med partneren). I denne periode kan partneren føle sig overset, tilsidesat, svigtet, forladt, afvist eller andet – og det har en betydning, når man som mand på et tidspunkt kan ønske at komme tilbage i kontakten. Nogle mænd vælger helt at afstå fra at ejakulere – og opnår derved at kunne blive i kontakten hele tiden. Det betyder ikke, man giver afkald på orgasme – tværtimod. Ejakulation og orgasme er to forskellige ting. Det kan derimod være længere og mere omfattende orgasmer (de mænd, der vælger at give afkald på ejakulationen er i nogle tilfælde inspireret af kinesiske og indiske erfaringer – se længere nede). Mange mænd bruger længere og længere tid til restitution livet igennem. Set i det lys kan det også være en god idé at overveje at give afkald på ejakulationen, hvis man har et ønske om at holde seksualiteten levende hele livet. Når man er to, kan det være rart at følges ad – også på det seksuelle område. I forhold til at holde seksualiteten levende, vælger nogle par at have ”stille samleje” (det kan blot være 3-5 min.) hver morgen (eller aften – eller begge dele). Man ligger blot stille (kan være på siden), holder om hinanden, ånder efterhånden i samme rytme og mærker måske energien, der flyder frem og tilbage imellem de to hjerter.

Til toppen

“At være to ved nat og dag, to åndedrag, et velbehag!”
Johannes v. Jensen, 1920

Også på det seksuelle område kan vi gå fejl af hinanden
Både mænd og kvinder kan ”lægge op” til sex. Også når det gælder sex, oplever vi igennem det filter af oplevelser, vi har haft igennem livet – ligesom vi, når det kommer til stykket, kun forstår vores eget sprog (og tilmed kun det, der er bevidst for os) – verbalt og kropsligt. Det er et møjsommeligt tidskrævende arbejde at nå til at forstå hinanden – og samtidig betaler det sig! At lægge op til sex kan være berøring (bevægelse af hånden eller andre dele af kroppen på seksuelt følsomme eller stimulerende steder) af den anden, som skaber ”seksuel uro” eller seksuel spænding – ligesom det kan være ord, der skaber det samme (kræver man tør – og ikke frygter afvisning). Det kan også være berøring, der giver ro (en hånd eller arm, der bliver liggende i ro). Man kan blive gode til at bare at spørge, om det, man gør lige nu, er optimalt for den anden – lige så snart en tvivl indfinder sig. Det kan være værdifuldt at skelne imellem berøring, der giver uro og berøring, der giver ro. Nogle gange kan vi mangle eller være i underskud for omsorg – hvor tilstrækkelig omsorg kan være forudsætningen for at have det godt med at være sammen seksuelt. Så er det en god idé at begynde med at opfylde behovet for omsorg – med berøring, der giver ro. At lægge op til sex kan også være at sige: ”Jeg kan mærke, jeg har brug for snart at have god tid til at være sammen med dig seksuelt. Hvis du har det på samme måde med mig, vil jeg gerne, vi laver en aftale om, hvornår.” Det kan godt være, det først kan blive om en uge – men et roligt forspil kan tage sin begyndelse, når aftalen er lavet – og man kan begynde at glæde sig! Vi kan i livet vælge hver gang at opfinde de ”dybe tallerkener” selv – eller trække på andres erfaringer. På det seksuelle område er der både i Kina og Indien opsamlet erfaringer over de sidste mindst 3.000 år. I Kina hedder det seksuel eller erotisk ”kung fu” (”kung fu” betyder blot øvelse) – i Indien erotisk ”tantra”. Litteraturlisten indeholder to gode bøger og to gode DVD-er.

Til toppen

Litteraturliste

Harville Hendrix: Kærlighed & Samliv, Borgen, ISBN 87-21-00233-9

Hanne Hostrup: Kærestebilleder, Gyldendal, ISBN 87-00-69288-3

Mantak Chia/Douglas Abrams Arava: Mænds seksuelle puls (Den multiorgastiske mand), Hovedland, ISBN 978-87-7739-962-6

Mantak Chia/Rachel Carlton Abrams: Kvinders seksuelle puls (The multi-orgastic woman). Hovedland,ISBN 87-7739-809-2

Yazmin Katarina Fox Andersen: Erotisk Tantra – Din guide til et bedre sexliv, DVD (dansk – find billigste sted på nettet)

Kerry/Diane Riley: The secrets of sacred sex, DVD (kan bestilles i Australien på www.tantragoddessoz.com)

Klinikken i Vrå dækker:
NORDJYLLAND – VENDSYSSEL – HIMMERLAND – HANHERRED – THY
Aalborg, Nørresundby, Løkken, Brønderslev, Dronninglund, Åbybro, Brovst,
Fjerritslev, Thisted, Års, Støvring, Hobro, Skagen, Frederikshavn, Sæby,
Sindal, Vrå, Hjørring, Hirtshals.