Ledelse

Overskrifter: l Ledelsesaspekter l Hvad du kan med Fri ved at prikke l Forord til ledere I Selvledelse – en ny mulighed – kursus l 10 elementer fra bogen “Lederskab – dag efter dag” l


Selvledelse får kun øget betydning

Ledelsesaspekter:
Vi får ikke respekt. Sproget siger det anderledes. Vi sætter os i respekt. I moderne ledelse (uanset om det er i familien eller på arbejde) er det sådan, at vi sætter os i respekt ved at gøre os fortjent til respekt. Respekt indebærer i dag gensidig respekt.
Vi er parate til at yde, når vi arbejder under eller for et menneske, vi respekterer.

Der eksisterer ikke et lige forhold imellem ledere og ledede (ledere har magten til at lede) – og samtidig kan forholdet godt være ligeværdigt og respektfuldt leder og ledede imellem.

Som leder er man genstand for de lededes projektioner af lagrede erfaringer fra tidligere magtrelationer. Derfor er det afgørende at kunne skelne, hvad der er ens eget.

Både ledere og ledede har udfordringer eller opgaver, de kan lære af – eller er i gang med at lære af. De er blot forskellige.

Vi må nå til at være helt individuelle for at kunne nå til at være sammen på en fuldt respektfuld måde. At være helt individuel indebærer at agere i fuld overensstemmelse med sig selv.

Som leder er det vigtigt at opfatte virkeligheden så præcist som muligt. Vores virkelighedsopfattelse er imidlertid mere eller mindre fordrejet, fordi vi ser eller opfatter alt igennem det filter, der er vores personlige historie. Det betyder, vi ser og opfatter mere og mere klart, jo mere vi bliver bevidste om vores personlige historie.

Til toppen

Hvad du kan med ’Fri ved at prikke’?:
Det er mennesker, der udfører de opgaver, lederen udpeger. Derfor kan man som leder ikke vide for meget om mennesker. ’Fri ved at prikke’ formår samtidig med, det er utrolig enkelt at anvende, at beskrive/forklare – og på meget kort tid positivt forandre – ethvert uhensigtsmæssigt aspekt, vi rummer som mennesker.
Det kan godt være svært for dem, der i relativt høj grad føler sig frie til at indgå i samspil med andre, at forstå mennesker, der føler sig mindre frie (eller ser ud til at agere mindre frit). Det relative betyder, at der for alle mennesker er mere frihed at opnå. Ved at arbejde med at opnå denne yderligere frihed – opnår man samtidig at forstå, hvordan det kan ”hænge sammen” for andre.

Når vi indgår i samspil med andre, indgår vi med hele vores personlige historie. Langt det meste af den personlige historie er de færreste bevidste om – eller hvordan den personlige historie virker ind på vores måde/måder at agere på. ’Fri ved at prikke’ er indtil nu den hurtigste vej til at blive bevidst om den personlige historie.

Jo mere selvledede vi er – jo mere modigt indgår vi i samspil med andre. Jo bedre samspil – jo bedre resultater kan vi skabe.
Derfor kan det være en mulighed at støtte udviklingen af selvledelse både for leder og ledede – ved at stille ’Fri ved at prikke’ til rådighed for både leder og ledede.

Ledelse er man under tiden alene om. Det er ikke noget problem, hvis man har det godt med at være alene. Når man har det godt med at være alene, føler man sig fri til opsøge andre, når man har brug for samspil med andre. Hvis man ikke føler sig fri til at opsøge andre, når man har brug for det, kan man føle sig ensom.
Med ’Fri ved at prikke’ kan man sætte sig selv fri.

Som leder kan man i dagligdagen være overladt til sig selv, fordi det ikke er alt, man som leder kan/skal ”dele” med de ledede.
Her giver ’Fri ved at prikke’ mulighed for at coache sig selv (på meget kort tid).

Uanset om vi er ledere eller ledede, kan vi kun se os selv indefra og ud. Andre ser os udefra – og den side er en lige så vigtig del af os. For at få den side at se, må vi være i samspil med andre. Det samspil indgår vi mere eller mindre modigt i. Når man anvender ’Fri ved at prikke’, sætter man hele tiden modet mere og mere fri.

Når man anvender ’Fri ved at prikke til at øge sine evner til selvledelse, kan man øge effekten ved at gøre sig klart, hvordan man gerne vil nå til at være.
Så bliver det meget enkelt at anvende ’Fri ved at prikke’ til at eliminere de bevidste – og frem for alt de ubevidste aspekter, der forhindrer, man kan være, som man ønsker at være.
Se Fri ved at prikke

Til toppen

Forord til ledere
’Fri ved at prikke’ har vist sig utrolig effektivt i forhold til at udvikle og mestre alle aspekter af livet. Ledelse er også en del af livet.

Når du begynder at læse om ’Fri ved at prikke’, vil du opdage, der ikke er særligt fokus på ledelse – men på alle former for præstationer.
Vores tanker og følelser er afgørende for resultatet uanset hvilken præstation, det drejer sig om.

Ved at ændre det eller dem, der styrer vores tanker og følelser – vores overbevisninger om hvem vi er – og hvad vi kan – og ikke kan, er det muligt næsten umiddelbart at opnå varige positive resultater.

Instruktionen lærer dig at tage udgangspunkt i det problem, du oplever ex en følelse eller fysisk spænding eller smerte.
På samme måde er det muligt at tage udgangspunkt i noget, du ikke lykkes med/gerne vil lykkes med ex at føle dig sikker på, at en beslutning er/var rigtig, at træffe hurtigere beslutninger, at blive hørt og forstået, at blive respekteret, at have et optimalt samspil med andre, at have ro og overblik etc.

Vi får ikke respekt. Sproget siger det anderledes. Vi sætter os i respekt. I moderne ledelse (uanset om det er i familien eller på arbejde) er det sådan, at vi sætter os i respekt ved at gøre os fortjent til respekt. Respekt indebærer i dag gensidig respekt.
Vi er parate til at yde, når vi arbejder under eller for et menneske, vi respekterer.

Når du anvender ’Fri ved at prikke’, vil du også opleve, at du:
– nedsætter din restitutionstid
– hele tiden forbedrer optagelsen af næringsstoffer, vitaminer og mineraler
– har mulighed for øjeblikkeligt svar på, om væskebalancen er ok
– har mulighed for øjeblikkeligt svar på, om du er fuldt restitueret (forebygger sygdom)
– har mulighed for øjeblikkelige svar på, hvad der vil være optimalt at spise eller drikke i nuet

Dertil kommer det måske allervigtigste – at anvendelse af ’Fri ved at prikke’ bevirker, at modet til at være – og til at handle – også når det er svært – hele tiden øges.

God arbejdslyst – og god vind!

Niels Gyldenkærne

Til toppen

Kurser:

Selvledelse – en ny mulighed

Bliv en endnu bedre leder!

Kursus til meget overkommelig pris.

Meget grundigt gennemarbejdet instruktion.

3 måneders ”hotline” inkluderet – pr. telefon, mail eller skype (der kan tilkøbes en yderligere måned af gangen).
Kurset indebærer at lære at anvende redskabet ’Fri ved at prikke’ (på engelsk ’Free by tapping’), som er udviklet af undertegnede – og som kan anvendes fuldstændig på egen hånd.
De fleste af os er i høj grad ubevidst styret. Med ’Fri ved at prikke’ kan man umiddelbart afdække både hvad man bevidst og ubevidst er styret af. Umiddelbart betyder efter kort tids træning ca. 30 sekunder. Herefter tager det typisk ca. 5 minutter at skabe en varig positiv ændring. Det kan de fleste overskue.

Når man har lært at anvende ’Fri ved at prikke’ har man det ”ved hånden” efter behov resten af livet.
Pris: 1800,- kr. (+ moms til virksomhed) + 95,- kr. for forsendelse

’Fri ved at prikke’ findes nu også digitalt, sådan at du kan anvende det på ex din smartphone. Med denne løsning kan du vælge er være helt på egen hånd.
Pris: 900,- kr. Køb det på www.freebytapping.com – gå til ‘Courses’

Du kan også vælge at komme til 5 sessioner, hvor du lærer at anvende ‘Fri ved at prikke’.
Pris: 4.500,- kr. (+ moms til virksomhed)

Også kurser for grupper af ledere.

Til toppen

Om ’Fri ved at prikke:
’Fri ved at prikke’ er udviklet over en årrække i samspillet mellem mig og mine coachees/klienter. Det nye er at ”Fri ved at prikke” kan anvendes fuldstændigt på egen hånd – og at det sætter en ny standard ved at skabe varige positive ændringer med en hastighed, vi ikke har kendt indtil nu.

Effekt:
– man bliver på kort tid god til selvledelse (har store og positive effekter – både for en selv og for medarbejdere/kolleger – og familie). Man går fra i høj grad at være ubevidst styret (det er de fleste) – til at være bevidst styret
– man bliver hele tiden bedre til ledelse af andre
– forbedrer hele tiden sin evne til at håndtere modgang (og succes)
– du kan på egen hånd fuldstændig afdække din egen personlighed – og undervejs skabe de positive ændringer, du ønsker, varigt
Sideeffekter:
– man øger hele tiden kroppens balance – herunder evne til at håndtere infektioner
– forbedrer bevægelser i forbindelse med udøvelse af sin sport meget hurtigere (de er også i høj grad ubevidst styret)
– nedsætter restitutionstid
– forbedrer hele tiden optagelsen af næringsstoffer, vitaminer og mineraler
– mulighed for øjeblikkeligt svar på, om væskebalancen er ok
– mulighed for øjeblikkeligt svar på, om man er fuldt restitueret (forebygger skader)
– mulighed for øjeblikkelige svar på, om det vil være optimalt at spise eller drikke noget i nuet
– mulighed for øjeblikkelige svar på, hvad der vil være optimalt at spise eller drikke i nuet

Til toppen

10 elementer fra bogen ”Lederskab – dag efter dag” v/Niels Gyldenkærne:
Lederskab er først og fremmest at kunne lede sig selv – der ved bliver du et eksempel for dine medarbejdere, dine kolleger og din familie.

Lederskab er at tælle held.

Lederskab er at kende og at turde bruge sin styrke.

Lederskab er at arbejde med noget, du ”brænder for” eller er lidenskabeligt optaget af.

Lederskab er at støtte de ledede på en måde, der gør det muligt for dem at se det næste skridt.

Lederskab er at turde lave fejl.

Lederskab er at vide, fejl er nødvendige for at lære.

Lederskab er hurtigst muligt at rette op på de fejl, man opdager.

Lederskab er at vide, det perfekte er umenneskeligt.

Lederskab er at vide, at mennesker, der indgår i en organisation, er en del af et samspil, man som leder har ansvaret for – men at også de mennesker, der indgår i samspillet har ansvar for deres del af samspillet.

Til toppen