Hvad er Tankefelt terapi

Tilbage til Fobi

Overskrifter: l Hvad er tankefeltterapi? l Hvordan blev tankefeltterapi opdaget? l Hvordan virker tankefeltterapi? l Roger Callahans teori l Hvor virker tankefeltterapi – TFT?  l Hvad kan tankefeltterapi brugestil? l Succesrate for tankefeltterapi l Undersøgelser af effekt af tankefeltterapi l Til den det måtte angå l Beretning om anvendelse af tankefeltterapi i forbindelse med bombesprængning l

Nu mere end 13 års erfaring med anvendelse af tankefeltterapi
Niels Gyldenkærne har nu mere end 13 års daglig erfaring med at anvende tankefeltterapi. Han er dermed et af de mennesker i Danmark, der har størst erfaring på dette felt.

Se evt. Virker TFT? under punktet Terapi.

Hvad er tankefeltterapi – TFT/EFT?
Tankefeltterapi kombinerer østens viden om kroppens energibaner med psykologisk samtale terapi.
Tankefeltterapi er en ny teknik til hurtig eliminering af alle former for følelsesmæssigt ubehag og flere former for fysisk ubehag fx smerte og spændinger. Det virker ligesom akupunktur gennem stimulation af kroppens energibaner, også kaldet meridianer. Der benyttes ikke nåle – men derimod en prikken med fingrene (med bare 5 grams tryk) på forskellige steder på kroppen, samtidig med at den, som behandles (du kan også behandle dig selv – se Prik Selv), tænker på sit ubehag. Resultatet er forbløffende og problemer forsvinder ofte på et øjeblik.
Effektiv i forhold til stress, depression, traumer, fobier, angst, præstationsangst, afhængighed, smerte, spændinger og meget mere.

Til toppen

Hvordan blev tankefeltterapi opdaget?
Tankefeltterapi blev opdaget og udviklet af Dr. Roger Callahan, en af USA”s ansete og erfarne kliniske psykologer. Efter at have benyttet traditionelle terapier igennem 30 år var Roger Callahan stadig ikke tilfreds med de resultater, han fik, og ved et tilfælde blev han interesseret i kinesiologi, som arbejder med kroppens energibaner.
I 1980 behandlede Roger Callahan en kvinde, som hedder Mary. Mary led af vandskræk. Efter atten måneders behandling med forskellige metoder bl.a. hypnose og adfærds terapi prøvede Roger Callahan et skud i mørket, intet havde hjulpet synderligt indtil da. Mary fortalte, hun mærkede frygten i maven, og Roger Callahanhan vidste nu at mave meridianen “løber” lige under øjet. Mens Mary tænkte på sin frygt, prikkede Roger Callahan Mary under øjet, og efter få øjeblikke mærkede Marys ikke længere sin frygt. Det var i 1980, og Mary lever stadig et liv uden vandskræk.
Roger Callahan gentog teknikken med andre ofre for fobier og så, at det kun virkede på et fåtal, hvis man kun prikkede under øjet. Han vidste dog, at han var på rette spor, og års forskning har gjort tankefeltterapi til det bedste værktøj indenfor eliminering af psykisk og fysisk ubehag, vi kender til dato.
Roger Callahan fandt, at de fleste emotionelle former for ubehag kunne kureres – inklusive angst, depression, fobier, traumer, tvangstanker og mareridt – ved at prikke på de rette steder på kroppen i den rette række følge.
Roger Callahan opdagede at udelukkende ved at få personen til at fokusere på ubehaget og ved at prikke på de rette punkter i den rette rækkefølge, havde han en succes rate på 80%. Dr. Callahan havde fundet en ny vej til at aktivere naturens egen helbredelse.

Til toppen

Hvordan virker tankefeltterapi?
Tankefeltterapi er baseret på en ny teori om årsagen til irrationelle følelser (se nedenfor). Konventionel medicin formoder at forstanden og hjernen er en og samme ting og at ubehag skyldes fejlfunktion, fejlkonstruktion eller kemiske fejl i hjernen, som kun kan ændres ved hjælp af medicin eller operative indgreb.
Roger Callahans teori
I årtier har der været et alternativt syn, hvor forstand og hjerne er adskilt. Dr. Callahans teori går ud på at kroppen er omgivet et felt hvori forstanden sidder på samme måde som et elektrisk felt er omkring en elektrisk leder. Ifølge denne teori sker der det, at når vi tænker, aktiverer vi forskellige dele af tankefeltet omkring vores krop. Man kan sammenligne det med at indstille en radio på den rigtige frekvens/radiostation. Yderligere forestiller Dr. Callahan sig at ubehag skyldes uhensigtsmæssigheder i tankefeltet.
Man kan også forestille sig, at det er naturlige biologiske forsvarsmekanismer som bare ikke er blevet deaktiveret efter at behovet for forsvaret er ophørt. Ved at prikke på de rette meridian punkter i den rette rækkefølge retableres de for kroppen korrekte tilstande igen.

Hvor virker tankefeltterapi – TFT?
Når du får behandlinger, lærer du samtidig at behandle dig selv, sådan at du altid har et værktøj ved hånden såfremt der opstår et problem. Tankefeltterapi har ingen negative bivirkninger, og derfor kan du prøve det på alt det, du gerne vil have behandlet. Her er nogle eksempler:
Stress
Norske videnskabelige tests med hjerterytme variationsmåling med EKG har vist, at tankefeltterapi behandling næsten øjeblikkeligt afbalancerer det autonome nervesystem. Det betyder, at der ofte er en hurtig effekt i forhold til højt blodtryk, hjerteflimmer, svimmelhed og andre stressymptomer. De langsigtede stressvirkninger som udbrændthed, træthed og ligefrem depression kan ligeledes behandles effektivt med tankefelt terapi.
Traumer
Traumer er ubehag og angsttilstande, der opstår som følge af traumatiske oplevelser. Traumatiske oplevelser er fx voldtægt, røveri, trafikulykker, oplevelser i forbindelse med naturkatastrofer eller oplevelser i forbindelse med krig. Tankefeltterapi har fx haft gode resultater i forhold til Vietnamveteraner og krigsofre i Kosovo – Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD).
Fobier
En fobi er en irrationel frygt for noget, man objektivt set ved ikke er farligt. Blandt de mest almindelige fobier er frygten for at tale i forsamlinger, højdeskræk, flyskræk, bilskræk, angst for dyr – især edderkopper, slanger og fugle – tandlægeskræk, præstationsangst, eksamensskræk, klaustrofobi osv.
Spiseforstyrrelser
Ved spiseforstyrrelser som anorexi/bulimi er forudsætningen for succesrig behandling ofte at hjælpe klienten over sin forvredne oplevelse af sin egen krop. Tankefeltterapi har vist sig at være et særdeles nyttigt værktøj til at genskabe klientens evne til at vurdere sin krop – og omgivelsernes reaktion – realistisk. Desuden har det vist sig at spiseforstyrrelser stort set altid dækker en eller flere former for angst.
Angst
Generaliseret angst – konstant følelse af angst uden identificerbar årsag. Her er tankefeltterapi en virksom metode, netop fordi terapien tager udgangspunkt i, hvor angsten føles i kroppen og ikke i årsagerne.
Socialangst – når du føler ubehag i sociale situationer. Det kan være til fester, forældremøder, familiesammenkomster, møder på arbejdet, indkøbssituationer osv.
Panikangst – akut og alvorlig angst, der kan være koblet til en bestemt situation, men som også kan opstå uden oplagt årsag.
AndetNoget så almindeligt som forkølelse og influenza kan også behandles med TFT. Forkølelse og influenza er ikke noget, man normalt får medicin for, men er blot nogle processer, kroppen skal igennem. Ved at prikke kan man opnå, at ubehaget kan gøres langt mindre (man kan fx få næsen til at holde op med at “løbe”) – og at processen forløber langt hurtigere.

Til toppen

Hvad kan tankefeltterapi bruges til?
Da tankefeltterapi ikke har nogen form for negative bivirkninger kan det prøves på alt, som man har lyst til – angst, depression, fobi, afhængighed, smerte, hovedpine, traumer, sorg, søvnløshed, jalousi, panik anfald og meget andet.
Desuden kan tankefeltterapi anvendes til andre problemer som hidtil ikke har kunnet behandles med traditionelle behandlinger f.eks. jetlag og besvær med visualiseringer. I de senere år har tankefeltterapi vist sig nyttig i behandling af hjerteproblemer, når man måler på hjerte rytme variation. Også personer med dysleksi, postviral træthed (træthed efter virussygdom) og koncentrationsbesvær er blevet hjulpet med tankefeltterapi. Nye anvendelser for tankefeltterapi opdages hele tiden, f. eks. at forkølelse og influenza også afhjælpes med tankefelt terapi.
Succesrate for tankefeltterapi
Tankefeltterapi algoritmer har minimum 60% succes. Ved at kombinere med andre teknikker til diagnosticering kan succes raten komme helt op på 90%.

Til toppen

Undersøgelser af effekt af tankefeltterapi:
Foreløbig rapport fra omfattende studier:
Af Joaquim Andrade, MD, og David Feinstean, Phd
Hele undersøgelsen omfatter mere end 29.000 patienter behandlet på 11 institutioner i Argentina og Uruguay de sidste 14 år. I alt deltog 36 terapeuter.
Fællestrækket er, at alle patienter først gennemgik diagnostiske undersøgelser og derefter blev sat i tilfældige grupper (randomisering) og givet forskellige typer behandling. Vurderingen af resultaterne var på grundlag af et såkaldt dobbeltblindt studie. Dertil efterundersøgelse efter 1, 3, 6, 12 måneder.
En undergruppe i denne undersøgelse bestod af 5.000 patienter, som led af forskellige typer af angst. Halvdelen blev behandlet med Tankefelt Terapi (gruppe A), Resten med kognitiv adfærdsterapi + medikamenter (gruppe B).
I gruppe A fandt en bedring sted hos 90%, i gruppe B 63 %.
I gruppe A var 76% helt symptomfri efter behandling, i gruppe B 51%.
I gruppe A var den gennemsnitlige behandlingstid 3 sessioner, i gruppe B 15 sessioner.
Efterundersøgelsen viste for gruppe A betydeligt mindre tilbagefald (tal ikke opgivet).Der blev ikke påvist nogen bivirkninger ved brug af Tankefelt Terapi.
Læs yderligere på: www.innersource.net

Til toppen

Studie af den bedste metode til hjælp for PTSD
I 1995 kontaktede Figley og Carbonell 10.000 terapeuter, psykiatere og andre behandlere for at høre om deres bedste erfaringer med at kurere PTSD (post traumatic syndrome disorder). 2.000 reflekterede, og de 4 bedste behandlingsformer blev udvalgt og undersøgt. Tankefelt Terapi viste sig som langt den bedste og samtidig den hurtigste metode af de udvalgte. Kilde: Figley, C.R. and Carbonell, J (1995); “The Active Incredient”-Projekt: The Systematic Clinical Demonstration of the most Efficient Treatment of PTSD. A Research, Tallahassee: Florida State University Psycosocial Stress Research Program and Clinical Laboratories.International ekspertgruppe hævder at kunne løse dele af problematikken omkring et af nutidens store traumeproblemer.En faggruppe ledet af den amerikanske psykolog Carl Johnson og fire læger har for nylig præsenteret en rapport fra traumebehandling med Tankefelt Terapi i Kosovo. Den viser tidens bedste resultater(99,5% blev kureret af i alt 249 alvorlige krigstraumer og ingen tilbagefald 5 måneder (gennemsnitligt) efter TFT-behandling. Denne rapport blev præsenteret i oktober 2002 i nummeret af Clinical Journal of Psykology.
Internationale resultater ved behandling af krigstraumer.
Den øverste medicinsk ansvarlige læge i kosovo, Dr. Shkelzen Syla, har sendt et officielt brev til Dr. Roger Callahan, hvor han fortæller, at han nu fortager en total omorganisering og starter et nyt nationalt program, hvor vægten vil blive lagt på TFT.
Besøg evt. www.tftrx.com

Til toppen

Til den det måtte angå
Undertegnede, John Hetlelid, har arbejdet som heilpraktiker i mere end 14 år, og har forsket og testet alternative terapier og behandlingsformer med test af variationer i hjertefrekvensen (Heart Rate Variability) med EKG, i mere end 10 år. Jeg har behandlet mere end 60.000 mennesker med stort set alle typer problemer.
Jeg har nu i det sidste år testet effekten af Thought Field Therapy.
Når det gælder behandling af psykologiske problemer har jeg aldrig tidligere set lige hurtig og stærk effekt.
Jeg har nu udført over 500 tests på TFT behandlede klienter, og man kan typisk se en nærmest øjeblikkelig stabilisering af det autonome nervesystem. HRV testen er ikke udsat for påvirkning af placebo- effekten, men er en objektiv måling af tilstanden i kroppen. TFT behandling tager ofte klientens følelse af frygt/angst og dette kan aflæses på HRV- testen. Man kan typisk se en normal sænkning af pulsen på 10 – 15 slag i minuttet før og efter en behandling på 5 – 10 minutter. Man registrerer meget ofte en øget tilførsel af energi, og klienterne rapporterer som oftest, at den angst/frygt de havde før behandlingen er væk efter behandlingen.
HRV viser også i en del tilfælde at klienter med hjerteflimmer får en nærmest øjeblikkelig stabilisering af hjerterytmen ved TFT behandling.
Nyere tests med et apparat som hedder Performance 2001, viser en 3-dobling af den elektriske aktivitet i meridianerne efter kort tids fingerbankning på de punkter man bruger i TFT. Dette apparat er udviklet af tyske læger og måler elektrisk aktivitet i nano-ampere. (milliarddels ampere).
Jeg har selv set den nærmest øjeblikkelige virkning af TFT på klienter, som har haft psykiske problemer i årevis og er, i starten modvilligt, blevet nødt til at godtage at TFT virker lige så hurtigt og lige så effektivt som det hævdes. Det korte og det lange er at jeg er begyndt at bruge TFT på et vidt spekter af problemer med en næsten utrolig grad af succes.
Jeg anbefaler alle mennesker som lider af psykiske problemer at prøve TFT for at få lindret sine ødelæggende følelser.
Med venlig hilsen
John Hetlelid/ Heilpraktiker og forsker
Leder NLH

Til toppen

Beretning om anvendelse af tankefeltterapi i forbindelse med bombesprængning
Nairobi Embassy Bombing:
The Right Place at the Right Time Af Jenny Edwards, Ph.d., TFTdx
Da jeg først hørte om tankefeltterapi, vidste jeg, jeg ville lære det for at bruge det i forbindelse med mit arbejde i Afrika. Jeg afholder seminarer der og tænkte, at de kunne have gavn af at kende en hurtig metode til eliminering af traumer, fysisk smerte, angst, afhængighed, fobier, og alle de andre områder tankefeltterapi retter sig imod. Jeg vidste ikke, hvor stort behovet lige ville være.
I juli1997 modtog jeg en invitation til at lede et 2 ugers kursus sponsoreret af Carmelite Community i Nairobi fra 3. til 14. august 1998. Jeg skulle undervise præster, nonner, munke, studenter, vejledere, undervisere, socialrådgivere, og andre mennesker i hjælpestillinger. Jeg tog imod invitationen med glæde, og planlagde at undervise i en række emner, som var ønsket samt tankefeltterapi.
Bombningen af den amerikanske ambassade skete fredag d. 7. august om morgenen. Vi var i gang med kurset et sted der ligger 25 minutter fra Nairobis bymidte. Først i løbet af eftermiddagen gik omfanget af bomningen og ødelæggelserne op for os.
Hele weekenden var nonnerne fra kurset på hospitalerne for at hjælpe folk. Andre aktiviteter var allerede blevet fastlagt for mig, så jeg fortsatte i henhold til planen. Om mandagen begyndte kursisterne at efterspørge tankefeltterapi. Vi var lige begyndt på kurset og det var jo bare et af adskillige områder, vi skulle beskæftige os med i løbet af kurset. De begrundede det med, at der lige nu var mennesker, der havde været udsat for bombning. Tankefeltterapi kunne ikke være så virkningsfuldt, at det kunne hjælpe mennesker med så alvorlige traumer. Alligevel vidste jeg, jeg var nødt til, og ønskede også, at tage til hospitalet for at arbejde med bombe ofre.
Nonnerne tog til hospitalet efter kurset var afsluttet kl. 13.00 og indvilligede i at tage mig med. Da vi passerede politiafspærringerne på vejen, gik det op for mig, hvor alvorlig situationen var. Vi ankom til Kenyatta Hospital og gik direkte til afdelingerne.
Tvivl begyndte at dukke op. Jeg vidste at tankefeltterapi virkede, men disse mennesker havde oplevet en bombning i fredags. Ville det virke på dem? Imens jeg fulgte nonnerne fra afdeling til afdeling, stillede jeg mig selv spørgsmål som: “Hvem tror du, du er?” “Skule jeg bare kaste mig ud i det?”, “Hvad nu, hvis det ikke virker?”
På mange af afdelingerne, vi besøgte, var der folk med ansigter fulde af sting.
Nogle havde bandager, der dækkede øjnene. Det ville være umuligt at bede dem om at prikke på deres øjenbryn og under deres øjne. [Note: I den slags tilfælde er der tilsvarende punkter på tæerne. Roger Callahan].
Vi gik fra afdeling til afdeling. Nonnerne syntes at vide, hvad der var brug for at gøre. Det var klart, at de havde gjort det før. Jeg tænkte, jeg bare ville følge dem rundt, men gik på samme tid og bad om vejledning.
I forhold til hvem, hvis nogen, skulle jeg bruge tankefeltterapi?
Vi kom til sidst til en afdeling hvor de indlagte havde mindre alvorlige skader. Jeg gik hen til en kvinde, som lå i sin seng og stirrede ud i luften. Jeg gav mig til at tale med hende. Hun havde store smerter – på “10”. Hendes sko var blevet blæst af i forbindelse med bombningen og hun var spadseret ud. Hun havde en masse glasskår i fødderne og andre sår og var på stærk smertestillende medicin. Da hendes skader ikke var så alvorlige som andres, havde lægerne ikke haft tid til at tilse hende endnu.
Efter at have etableret fortrolighed, sagde jeg usikkert, “Jeg har noget, som MÅSKE kan hjælpe dig. Jeg ved ikke om det vil virke. Det indebærer, at jeg prikker på disse bestemte steder på din krop (jeg viste hende det). Det vil tage omkring 5 minutter. Jeg er villig til at prøve, hvis du ønsker det.” Hun svarede: “Jeg vil gøre alt. Jeg har så mange smerter. Jeg bliver også ved med at tænke på, at en bombe kan springe hvert øjeblik, det skal være, her på hospitalet.
Jeg ved godt, at det sikkert ikke sker, men alligevel kan jeg ikke få den tanke ud af hovedet!”
Jeg bestemte mig for at arbejde med smerten først. Efter at have prikket smertealgoritmen gik SEU ned fra “10” til “5”; men den ville ikke gå længere ned selv efter at have prikket for reversering. Jeg fik den tanke, at jeg måtte prikke for traumet før smerten kunne bevæge sig nedad. Selvfølgelig var traumet en “10-er”, og det kom øjeblikkeligt ned på “0”. Bagefter prikkede jeg igen for smerten og den gik problemfrit ned til “0”.
Hun blinkede med øjnene og kiggede en anelse forvirret på mig. Hun sagde: “For mit indre blik har jeg set billederne af, hvad der skete i forbindelse med bombningen igen og igen næsten uden ophør siden i fredags. Det er meget underligt, for det gør jeg ikke mere. Jeg tror jeg vil kunne sove i nat”. Så kiggede hun lige på mig, smilede, og sagde: “Gud frelste mig af en eller anden grund.” “Ja, han gjorde,” svarede jeg.
Jeg fortalte hende, at smerten sandsynligvis ville vende tilbage, og skrev derfor en forklaring på, hvad hun kunne gøre. Jeg fortalte også at traumet sandsynligvis ikke ville vende tilbage, men hvis det gjorde, så vidste hun, hvad hun skulle gøre (inklusive at prikke for psykologisk reversering).
Lige i det øjeblik kom nonnen hen til mig og sagde: “Kvinden i sengen ovre på den anden side siger, at hun også ønsker at blive helbredt”. Jeg gik over til hende. Hun kiggede bare lige ud i luften. Hun havde bandager på den ene arm og hånden var beskadiget.
Efter at have snakket med hende lidt, spurgte jeg hende, om det ville gøre ondt, hvis jeg prikkede på den hånd, der var beskadiget.
Hun svarede, at det godt kunne være, det ville gøre lidt ondt, skønt, det ville være det værd for at komme til at mærke sådan en forandring, som hun lige havde set hos kvinden i sengen overfor.
Hun var på “10” både i forhold til traume og smerte. Jeg bestemte mig for at behandle traumet først. Det gik ret hurtigt med at få det ned på “0” – uden at korrigere for psykologisk reversering.
Bagefter arbejdede vi med smerten, som nu var nede på “8”, efter jeg havde behandlet traumet. Imens hun prikkede, gik den også ned på “0”. Hun kunne bevæge hånden frit, hun fik farve tilbage i ansigtet og hun smilte og grinede.
Jeg skrev ned, hvad vi havde gjort. Hendes mand, der havde set på, spurgte nonnen, om det også kunne hjælpe på hans smerter i nakken. Hun svarede: “Selvfølgelig”.
Nu sad den første kvinde op for første gang siden bombningen og spiste middagsmad og talte med sin mand. De smilede og lo. Han fortalte nonnen, at konen normalt gik i panik, når det var tid, han skulle gå om aftenen, fordi hun var bange for at være alene af frygt for endnu en bombe skulle springe
Han fortalte, at denne aften, til en forandring, havde hun det OK med, at han forlod hende, og sagde bare, at de sås næste dag.
Kvinden fortalte nu nonnen, at hun med faste mellemrum havde fået meget høje doser af smertestillende medicin og nu havde planer om at prikke for at nedbringe medicin mængden.
Jeg gik nu hen for at tale med en tredje kvinde på afdelingen. Hun kiggede lige ud i luften. Jeg forsøgte at skabe kontakt, men det var vanskeligt. Jeg nåede frem til den konklusion, at det nok ikke var meningen, jeg skulle hjælpe hende.
Næste dag fortalte nonnen, at hun senere havde sagt til hende: “Hvorfor helbredte hun de andre to og ikke mig?” Nonnen havde svaret: “Hun skrev ned til de andre to, hvad de skulle gøre. Bed dem om at hjælpe dig.”
Næste dag på kurset fortalte nonnerne, hvad der var sket på hospitalet. Folk var forbavsede, og da jeg demonstrerede tankefeltterapi på nogle af deltagerne i forhold til deres traumatisering på grund af bombningen, begyndte de at tro på det og gik ivrigt i gang med at øve sig.
Yderligere sendte de nogle af deres hårdt ramte venner, for at jeg kunne hjælpe dem om eftermiddagene resten af ugen. Jeg fik også lejlighed til at introducere tankefeltterapi for terapeuter i det lokale vejledningscenter.
De havde bagefter planer om at følge op på det ved at bestille materialer fra Dr. Callahan. Ja, jeg vidste, det var meningen, jeg skulle dele tankefeltterapi med deltagerne på mit seminar i Nairobi. Jeg vidste bare ikke hvor godt timet det ville være.
(Min oversættelse. Kan læses på Roger Callahans hjemmeside www.tftrx.com)

Til toppen