Individuel terapi

Individuel terapi giver dig mulighed for at blive og være den, du egentlig er.
Vi tilpasser os den familie eller de omstændigheder, vi vokser op under – og fortsætter med at leve med den tilpasning lige indtil vi ændrer den.
De mest almindelige måder at blive gjort opmærksom på, det er tid at ændre tilpasningen og bevæge sig imod at være den, man egentlig er, er med stress, angst eller depression.
Individuel terapi sætter dig fri af din tilpasning – og giver dig mulighed for at være i det, der ser ud til at være vores normaltilstand – at føle ro og glæde.
Konsekvenserne er positive – både for dig selv – og for de mennesker, du møder eller er sammen med.

Overskrifter: l Tankefeltterapi – TFT l Klientcentreret terapi l  Narrativ terapi l Gestaltterapi l Oplevelsesorienteret terapi l Systemisk terapi l Kognitiv terapi l Regressionsterapi l Hvad er Tankefeltterapi? l Virker TFT? l Hvordan virker TFT? l Hvad kan TFT bruges til? l Succes Rate for TFT l Hvor virker Tankefeltterapi? l Undersøgelser af effekt af TFT l Til den det måtte angå – om TFT og HRV l Link til Roger Callahans Hjemmeside l Artikel om anvendelse af TFT i forbindelse med bombesprængning l

Brug for forståelse af psykiske problemstillinger? Se Artikler

En kort beskrivelse af nogle af de terapiformer, jeg anvender:
Se også Fri ved at prikke

Tankefeltterapi – TFT
Tankefeltterapi kombinerer østens viden om kroppens energibaner med psykologisk samtale terapi.
Tankefeltterapi er en ny teknik til hurtig eliminering af alle former for følelsesmæssigt ubehag og flere former for fysisk ubehag. Den virker gennem stimulation af kroppens energibaner. Der benyttes ikke nåle eller massage – men derimod en let prikken med fingrene forskellige steder på kroppen samtidig med at den, som behandles, tænker på sit ubehag. Resultatet er forbløffende, og problemer forsvinder i mange tilfælde i løbet af kort tid – typisk 5 minutter.
Effektiv i forhold til traumer, fobier, angst, stress, præstationsangst, afhængighed, depression, smerte, spændinger og meget mere.
Se yderligere nedenfor.

Klientcentreret terapi
Klientcentreret terapi bygger på en antagelse om at mennesket “af natur” vil udvikle sig i den mest positive, konstruktive, kreative, og sociale retning, der er mulig under de omstændigheder og betingelser, det lever under. Dette betyder ikke, at mennesket ikke rummer destruktive sider. Det betyder bare, at de betingelser, mennesker vokser op og lever under, er afgørende for i hvilken udstrækning, de destruktive sider kommer til udtryk – men også, at omfanget af de destruktive sider hos den enkelte er udtryk for hans eller hendes mest konstruktive potentialer under de livsbetingelser.
Det betyder, udgangspunktet altid er, at klienten ved, hvad der er rigtigt for ham eller hende.

Til toppen

Narrativ terapi
Som jeg bruger den har den træk fælles med NLP og gestaltterapien. Man kan sige, at terapiformen bygger på, at vi lever den historie, vi fortæller om os selv. Vi har flere historier – også gode!

Gestaltterapi
Gestaltterapi bygger på, at vi alle har repræsentationer af alle de mennesker, vi har været i kontakt med igennem livet. Disse repræsentationer er samtidig baggrunden for de indre konflikter vi oplever. I terapien skabes dialog imellem jeget og disse repræsentationer. Konflikterne bilægges derved en for en.
Målet er ro og tilstedeværelse i nuet.

Oplevelsesorienteret terapi
Terapien har sin opmærksomhed på, hvad der sker – opleves lige nu, både i klienten og i terapeuten. Konkret kan det betyde, at jeg spørger klienten: “Vil du høre, hvad jeg tænker her?” eller “Vil du høre, hvad jeg oplever her?
En vigtig del af terapien er at skabe sammenhæng imellem kognitiv eller forståelses- opmærksomhed og psykofysisk opmærksomhed.
Terapien fokuserer på at finde redskaber, som her og nu kan bidrage til løsning af de aktuelle problemer. Konflikter opleves imellem klienten og hans/hendes omgivelser – og det er her redskaberne skal finde anvendelse.

Til toppen

Systemisk Terapi
Terapiformen bygger på den antagelse, at menneskers psykiske vanskeligheder kan forstås og behandles i deres familiemæssige sammenhæng. Når det er individuel terapi betyder det focus på netop dette menneskes familiemæssige sammenhæng. Sådan, som jeg arbejder individuelt, er det en kombination af systemisk terapi og gestaltterapi.
Kognitiv terapi (forståelsesmæssig eller tankemæssig)
Som ordet siger er opfattelsen, at vi føler og handler som vi gør, fordi vi forstår eller tænker det vi oplever på den måde, som vi gør. Som følge deraf bliver det vigtigt at fokusere på om det er muligt at forstå og tænke noget på en anden/ny måde.
I terapien kan det også handle om at se på fordele og ulemper ved at tænke på bestemte måder.

Til toppen

Eksternalisering
Når jeg arbejder med eksternalisering anskues problemer, ubehagelige tanker, og følelser som nogen der er opstået i eller kommet til klienten. Vi ser på hvordan de næres og får dermed også øje på, hvordan de kan “udsultes”. I mange tilfælde kan problemer “snydes” ved hjælp af enkle metoder og teknikker.
Regressionsterapi
Livet igennem oplever vi noget, som på det tidspunkt vi oplever det er for svært for os i forhold til de erfaringer, vi har på det pågældende tidspunkt. Så lægger vi det inderst eller nederst i “skuffen”. Der hvor der igen er brug for at finde det frem, kan der være behov for hjælp. Løsningerne findes samtidig med, at der kigges på oplevelserne igen.

Til toppen

Hvad er tankefeltterapi?
Tankefeltterapi – TFT – er en ny teknik til hurtig eliminering af alle former for følelsesmæssigt ubehag og flere former for fysisk ubehag. Det virker ligesom akupunktur gennem stimulation af kroppens energibaner, også kaldet meridianer. Der benyttes ikke nåle – men derimod en banken med fingrene (med bare 5 grams tryk) på forskellige steder på kroppen. Resultatet er forbløffende og problemer forsvinder ofte på et øjeblik.

Hvordan blev TFT opdaget?
TFT blev opdaget og udviklet af Dr. Roger Callahan, en af USA”s ansete og erfarne kliniske psykologer. Efter at have benyttet traditionelle terapier igennem 30 år var Roger Callahan stadig ikke tilfreds med de resultater, han fik, og ved et tilfælde blev han interesseret i kinesiologi, som arbejder med kroppens energibaner.
I 1980 behandlede Roger Callahan en kunde, som hedder Mary. Mary led af vandskræk. Efter atten måneders behandling med forskellige metoder inklusive bl.a. hypnose og adfærds terapi prøvede Roger Callahan et skud i mørket, intet havde hjulpet synderligt hidtil. Roger Callahan vidste, at Mary beskrev sin frygt som siddende i maven, og han vidste at mave meridianen sad lige under øjet. Mens Mary tænkte på sin frygt, bankede Roger Callahan Mary under øjet, og efter få øjeblikke var Marys frygt helt borte. Det var i 1980, og Mary lever stadig et liv uden vandskræk.
Roger Callahan gentog teknikken med andre ofre for fobier og så, at det kun virkede på et fåtal, hvis man kun bankede under øjet. Han vidste dog, at han var på rette spor, og års forskning har gjort TFT til det bedste værktøj indenfor eliminering af psykisk og fysisk ubehag, vi kender til dato.
Roger Callahan fandt, at de fleste emotionelle former for ubehag kunne kureres – inklusive angst, depression, fobier, traumer, tvangstanker og mareridt – ved at banke på de rette steder på kroppen i den rette række følge.
Roger Callahan opdagede at udelukkende ved at få personen til at fokusere på ubehaget og ved at banke på de rette punkter i den rette rækkefølge, havde han en succes rate på 80%. Dr. Callahan havde fundet en ny vej til at aktivere naturens egen helbredelse.

Til toppen

Hvordan virker TFT?
TFT er baseret på en ny teori om årsagen til irrationelle følelser. Konventionel medicin formoder at forstanden og hjernen er en og samme ting og at ubehag skyldes fejlfunktion, fejlkonstruktion eller kemiske fejl i hjernen, som kun kan ændres ved hjælp af medicin eller operative indgreb.
I årtier har der imidlertid været et alternativt syn, hvor forstand og hjerne er adskilt. Dr. Callahans teori går ud på at kroppen er omgivet et felt hvori forstanden sidder på samme måde som et elektrisk felt er omkring en elektrisk leder. Ifølge denne teori sker der det, at når vi tænker, aktiverer vi forskellige dele af tankefeltet omkring vores krop. Man kan sammenligne det med at indstille en radio på den rigtige frekvens/radiostation. Yderligere forestiller Dr. Callahan sig at ubehag skyldes uhensigtsmæssigheder i tankefeltet. Man kan også forestille sig, at det er naturlige biologiske forsvarsmekanismer som bare ikke er blevet deaktiveret efter at behovet for forsvaret er ophørt. Ved at banke på de rette meridian punkter i den rette rækkefølge retableres de for kroppen korrekte tilstande igen. Næsten som at åbne en kodelås med den rette pin kode.

Til toppen

Virker TFT?
Seks klienter har skrevet om behandling hos Niels Gyldenkærne:
Tankefelt Terapi hos Niels Gyldenkærne
Jeg er en pige på 54 år, som i knapt et år af og til har lidt af panikangst, som også resulterede i tandlægeskræk.
Mine lægebesøg resulterede i medicin, som jeg ikke ønskede, og da jeg skulle passe mit job som selvstændig massør, måtte jeg finde en eller anden løsning på mit problem. Efter tilfældigt at have læst om Tankefelt Terapi, blev Niels min løsning.
Efter to behandlinger har jeg det nu så meget bedre, at jeg ved selv at banke på punkterne kan forhindre at få det dårligt. Jeg har også for nylig oplevet at gå til tandlægen uden at gå i panik, og det var en stor lettelse for mig.

Til toppen

Tankefelt Terapi hos Niels Gyldenkærne
Jeg har i en 3 måneder lidt af en stærk angst, når jeg skulle sove. Jeg havde været bange for at være alene om natten siden min mand skulle arbejde længere nede i landet og kun er hjemme i weekenden, skønt jeg har en stor stærk hund – og det var næsten umuligt at sove.
Jeg kontaktede min læge efter en uges tid. Jeg fik noget beroligende. Det hjalp ikke – det dulmede bare på overfladen, men dybt i mig sad der stadig den stærke angst. Jeg prøvede også sovemedicin, men kun 2 gange, da man er helt dulmet hen næste dag. Så jeg har klaret det indtil nu med veninders hjælp. De overnattede her simpelthen, så jeg kunne få en smule søvn.
Jeg tænkt, at det her var uholdbart i længden. Man vil jo også gerne kunne klare sig selv.
Jeg læste et stykke om TFT i avisen, som Niels Gyldenkærne havde i, og jeg tænkte, det måtte jeg prøve.
Jeg blev behandlet i ca. 1 time med TFT. Under hele forløbet snakkede vi, og jeg skulle beskrive, hvor meget min angst fyldte, medens jeg sad med lukkede øjne. Jeg så for mig en oval genstand, som var helt sort – og medens jeg blev behandlet, og vi snakkede, blev den mindre ligesom en bold, der igen blev mindre, og til sidst var der kun en ært tilbage, og jeg fik helt ro indeni.
Herhjemme laver jeg nu den bankeøvelse, som jeg fik med hjem. Allerede den første aften kom der lidt angst, men så tænkte jeg på bolden, jeg havde set – og den blev mindre og mindre – og så fik jeg helt ro og kunne sove. Det er så dejligt. Man kan næsten ikke tro det, men jeg tror TFT påvirker tankegangen positivt. Jeg vil blive ved at bruge det, da det hjælper mig.

Til toppen

TFT Behandling
Jeg kom til Niels for at få hjælp med et problem, som havde været der i de sidste 5 år.
Problemet var ikke et, der hæmmede mig hver dag. Jeg har en datter, der nu går i 5. klasse, og det var en af hendes klassekammeraters mor, jeg ikke havde det godt med.
Problemet var ikke, at vi var oppe at skændes eller fløj i flæsket på hinanden, det var, når vi skulle til forældremøder, så blev jeg fyldt med negative forventninger/tanker og blev altid mindet om “den mor”.
Jeg syntes alt, der kom ud af hendes mund var bare for meget, vi havde intet til fælles, hun var gammeldags, en rigtig bonderøv, som ikke kunne se tingene fra andre sider end sit eget indelukkede bonde liv. Når vi så hinanden i et supermarked, virkede hun altid sur og hilste aldrig.
Jeg følte, at når jeg endelig sagde noget til møderne, så var hun altid af modsat mening.
Da jeg så hørte om den behandling, man kan få, kaldet Tanke Felt Terapi, og at det ikke drejede sig om andet end at blive banket let på, så tænkte jeg… hvorfor ikke give det en chance? Der var simpelthen nødt til at ske et eller andet, for jeg var altid anspændt af negativitet op til møderne, og nu, hvor jeg er kommet i forældrerådet, hvor “moren” også er med, er det mere vigtigt at kunne klare at være i rum sammen med hende for at kunne koncentrere sig om det, møderne går ud på.
Midt i januar havde jeg så en aftale med Niels om at gøre et forsøg, og jeg mødte op med en optimisme og håb, det kom sig nok af at Niels var meget optimistisk.
Selve behandlingen begyndte med at jeg klargjorde, hvad mit problem var for Niels.
Så blev jeg bedt om at lukke mine øjne og se personen for mig og holde ved det negative.
Det var overhovedet ikke et problem for mig, at se personen for mig og jeg blev hurtigt fyldt med negativitet.
Jeg blev så banket let på hånden, i ansigtet og i siden. Imens snakkede Niels stille og roligt til mig, og på et tidspunkt spurgte han, om jeg kunne se personen stadig?
Jeg kunne meget tydeligt mærke en hurtig ændring! Personen blev mindre og mindre og det blev sværere og sværere at holde fast i det negative.
Da der var gået ca. ½ time var personen bare en lille prik, og nu fyldte hun ikke noget i mig længere, det var en dejlig følelse af lettelse.
I slutningen af januar blev jeg spurgt af en lærer fra min datters klasse, om jeg ville påtage mig at ringe rundt og aftale en dato med de andre forældre i forældrerådet til et møde?
Jeg tror, at det var noget af testen på, om behandlingen havde virket.
Jeg ventede naturligvis med at ringe til “moren” til sidst, for jeg var ikke helt sikker på, hvordan hun havde det med mig, og så skulle jeg jo i forsvar.
Da jeg så endelig fik hende ringet op, blev jeg helt overrasket. Jeg blev talt til med en venlig stemme, og hun var den af forældrene, jeg snakkede længst med, og hun grinede endda. Hun gav mig nogle gode råd, da det var hendes andet år i forældrerådet og mit det første. Jeg var helt rundt på gulvet efter telefonsamtalen og måtte endelig fortælle Morten min mand om samtalen, jeg var lidt “høj” af den!!
Mit første møde med personen var så i februar til forældrerådsmødet. Jeg var meget spændt på mødet og havde en helt anden indstilling til det, end jeg plejer at have, var slet ikke anspændt overhovedet og ingen negative tanker.
Vi sad hjemme hos en af de andre forældre, og der ved bordet sad vi så skråt over for hinanden.
Jeg følte, at hun kiggede på mig hele tiden, og når jeg kiggede på hende, så fik jeg et smil.
Jeg havde det som om, hun kunne mærke, at jeg var anderledes, eller at hun selv havde prøvet at få TFT.
Det var virkelig en positiv oplevelse.
Mit tredje møde med personen var en uge senere til forældremøde.
Der blev vi delt op i grupper, for at vi skulle ud og diskutere konflikt “ironisk ikke?”
Jeg kom i gruppe med personen, og vi sad ved siden af hinanden. Det var som om, hver gang hun sagde noget, så kiggede hun på mig, og for første gang følte jeg også, hun lyttede til mig. Jeg kan huske jeg også tænkte, det ikke bare er “bonde snak” hun kommer af med, der er virkelig noget fornuftigt i noget af det, hun siger.
Jeg syntes det gik så godt, at jeg ville ønske, vi havde haft noget mere tid til at diskutere i gruppen.
Bagefter havde jeg en underlig fornemmelse, for hvad var det lige der skete, hvorfor var hun pludselig blevet så rart et menneske at være sammen med?
Da Min mand og jeg kørte fra mødet, spurgte jeg ham, synes du ikke personen er blevet meget bedre at være sammen med?
Næh, jeg synes hun var som hun plejer at være, men jeg tror at det er dig, der ikke er den samme med de negative holdninger over for hende!

Til toppen

Tankefelt Terapi hos Niels Gyldenkærne
Jeg har i en 3 måneder lidt af en stærk angst, når jeg skulle sove. Jeg har været bange for at være alene om natten siden min mand skulle arbejde længere nede i landet og kun er hjemme i weekenden, skønt jeg har en stor stærk hund – og det har været næsten umuligt at sove.
Jeg kontaktede min læge efter en uges tid. Jeg fik noget beroligende. Det hjalp ikke – det dulmede bare på overfladen, men dybt i mig sad der stadig den stærke angst. Jeg prøvede også sovemedicin, men kun 2 gange, da man er helt dulmet hen næste dag. Så jeg har klaret det indtil nu med veninders hjælp. De overnattede her simpelthen, så jeg kunne få en smule søvn.
Jeg tænkt, at det her var uholdbart i længden. Man vil jo også gerne kunne klare sig selv.
Jeg læste et stykke om TFT i avisen, som Niels Gyldenkærne havde i, og jeg tænkte, det måtte jeg prøve.
Jeg blev behandlet i ca. 1 time med TFT. Under hele forløbet snakkede vi, og jeg skulle beskrive, hvor meget min angst fyldte, medens jeg sad med lukkede øjne. Jeg så for mig en oval genstand, som var helt sort – og medens jeg blev behandlet, og vi snakkede, blev den mindre ligesom en bold, der igen blev mindre, og til sidst var der kun en ært tilbage, og jeg fik helt ro indeni.
Herhjemme laver jeg nu den bankeøvelse, som jeg fik med hjem. Allerede den første aften kom der lidt angst, men så tænkte jeg på bolden, jeg havde set – og den blev mindre og mindre – og så fik jeg helt ro og kunne sove. Det er så dejligt. Man kan næsten ikke tro det, men jeg tror TFT påvirker tankegangen positivt. Jeg vil blive ved at bruge det, da det hjælper mig.

Til toppen

Tankefelt Terapi hos Niels Gyldenkærne
Vores søn, som nu går i 7. klasse har igennem flere år haft stadig sværere ved at overskue dagligdagen med skolegang og lektier m.m.
Problemet havde efterhånden langt oversteget, hvad man kan kategorisere som almindelig skoletræthed. Hver eneste morgen var en kamp for at overbevise ham om nødvendigheden af at skulle i skole. Når han så om eftermiddagen kom hjem fra skole, startede en ny kamp vedr. lektielæsning.
Problemet vedr. lektielæsning var ikke udslag af almindelig dovenskab. Lektielæsning kunne simpelthen være uoverskueligt, selvom det eksempelvis kun drejede sig om to regneopgaver, der kunne løses på 10 minutter.
Dette, at lektierne i hans øjne var uoverskuelige, havde så en uheldig selvforstærkende virkning – nemlig at der først skulle gennemføres en større diskussion vedr. om lektierne skulle laves, hvorvidt de overhovedet kunne løses, hvorvidt han på nogen måde ville være i stand til at løse dem. Derved blev de 10 minutter skønnet lektier til 2 timers diskussion. Han havde det store problem, at han på forhånd dømte alt til at være umuligt, kedeligt og uudholdeligt (det være sig skolearbejde og mange andre aktiviteter, han evt. skulle deltage i).
Ovennævnte resulterede i, at en stor del af vores dagligdag drejede sig om diskussioner vedr. hans skolegang.
Vi har så haft diverse møder med skole og skolepsykolog uden nogen virkning.
Vi var nået dertil, at diskussionen om hvorvidt lykkepiller evt. kunne hjælpe var oppe at vende. Hjemmeundervisning blev også overvejet som en mulig løsning, da vi så en annonce vedr. TFT hos Niels Gyldenkærne. Vi blev enige om at forsøge denne behandlingsform, da intet efterhånden kunne gøre situationen værre.
Vi mener, vi igennem meget få behandlinger hos Niels Gyldenkærne har stiftet bekendtskab med et før ukendt værktøj, som kan hjælpe vores søn. Virkningen var helt klar og tydelig. Vi skal nu blot have ham til at forstå at bruge dette hjælpemiddel selv.

Til toppen

Tankefelt Terapi hos Niels Gyldenkærne
Efter at have lidt af kroniske nakkeproblemer i ca. 10 år var jeg endelig
sluppet nogenlunde af med dem via Cranio sakral terapi.

Sommeren 2002 var jeg med mit arbejde i Tyrkiet, vi havde 7 børn med som vi skulle tage os af. Under en af de daglige badeture, vil jeg forskrække en pige og dykker derfor hen hvor hun opholder sig. Jeg krummer mig sammen på bunden, sætter af og springer direkte op i en betonbro. Jeg pådrager mig en svær hjernerystelse, forstuvning af de øvre nakkehvirvler, med
mikroblødninger til følge.
Jeg får 4 manuelle behandlinger af min læge, 12 behandlinger hos kiropraktiker (som jeg selv afbryder, da jeg ikke oplever nogen effekt) til sidst opsøger jeg selv en akupunktør, her får jeg 3 behandlinger plus blid manipulation.
Han formår at behandle stivhed og hovedpine en del, dog kun med effekt i ca. 3 uger hvorefter smerten igen ligger på samme styrke. Sådan havde jeg gået i lidt over et år, da Niels Gyldenkærne foreslog, at jeg lod ham give mig en TFT behandling.
Niels bad mig beskrive hvor stor smerten var på en skala fra 0-10, hvor 10 var meget smerte. Da jeg fokuserede på min nakke var smerten på 8. Efter 1/2 times behandling var jeg ned på 2. Siden behandlingen, har den ikke været over 3 og 80 % af tiden er den under to og til tider er den helt væk i flere dage. Jeg har ikke gjort andet siden.

Til toppen

Min oplevelse med Tankefelt Terapi
Jeg har gået i terapi hos Niels Gyldenkærne et stykke tid, og en dag kom jeg og havde flere ting, som jeg trængte til at arbejde med. Så foreslog Niels TFT.
Det primære var at jeg følte mig meget deprimeret, livet føltes håbløst og jeg var utrolig ked af det. For første gang i mit liv overvejede jeg, om jeg skulle kontakte min læge og få noget for en eventuel depression, det var ikke let, da jeg på ingen måde er tilhænger af medicin og slet ikke kunne forestille mig at skulle have medicin, eller en depression for den sags skyld.
Min oplevelse af TFT var helt utrolig, og jeg fik det meget bedre under sessionen, kunne mærke at de tunge tanker blev lettere, håbløsheden forsvandt og jeg blev gladere. På et tidspunkt kom jeg i kontakt med en voldsom vrede til mine forældre, især min far, og en stor sorg over det, jeg har oplevet i min barndom (vold og druk). Men stille og roligt mens Niels bankede på mig fik jeg det bedre og vreden forsvandt. Jeg kan huske, at jeg tænkte om det mon ville holde og om det var den “rigtige” måde at komme af med vreden på, eller om det var bedre at leve den igennem, jeg har det meget svært med vrede, så det var en rigtig god måde for mig at komme af med den på. Det mest fantastiske var en oplevelse jeg havde nogen uger efter, jeg kom i tanke om at det var min fars fødselsdag (han er død) og tænkte som jeg plejer dumme svin, men så kunne jeg mærke at det slet ikke var sådan jeg havde det med ham mere, jeg havde tilgivet ham og følte fred inden i mig, der hvor jeg før havde følt had og vrede. Det var helt utroligt og kom fuldstændigt bag på mig. Det var som om den terapi som jeg havde fået hos Niels bare var fortsat og resultatet først blev helt klart efter et stykke tid. Jeg har heller ikke følt den samme depressive tilstand som inden terapien, det er aldrig blevet så håbløst og tungt som før, og det er jeg utrolig taknemmelig for.
Jeg har fået en terapi mere med TFT og det var den samme oplevelse af at få det bedre lige med det samme, og at terapien fortsatte længe efter jeg var gået fra Niels. Jeg kan først rigtig mærke resultatet efter noget tid.

Til toppen

Hvad kan TFT bruges til?
Da TFT ikke har nogen form for negative bivirkninger kan det prøves på alt, som man har lyst til – angst, depression, fobi, afhængighed, smerte, hovedpine, traumer, sorg, søvnløshed, jalousi, panik anfald og meget andet.
Desuden kan TFT anvendes til andre problemer som hidtil ikke har kunnet behandles med traditionelle behandlinger f.eks. jetlag og besvær med visualiseringer. I de senere år har TFT vist sig nyttig i behandling af hjerteproblemer, når man måler på hjerte rytme variation. Også personer med dysleksi, postviral træthed (træthed efter virussygdom) og koncentrationsbesvær er blevet hjulpet med TFT. Nye anvendelser for TFT opdages hele tiden, f. eks. at forkølelse og influenza også afhjælpes med TFT.
Se yderligere nedenfor.
Til toppen
Succes Rate for TFTTFT algoritmer har minimum 60% succes. Ved at kombinere med andre teknikker til diagnosticering kan succes raten komme helt op på 90%.

Til toppen

Hvor virker Tankefeltterapi – TFT?
Når du får behandlinger, lærer du samtidig at behandle dig selv, sådan at du altid har et værktøj ved hånden såfremt der opstår et problem. Tanke Felt terapi har ingen negative bivirkninger overhovedet, og derfor kan du prøve det på alt det, du gerne vil have behandlet. Her er nogle eksempler:
Stress
Norske videnskabelige tests med hjerterytme variationsmåling med EKG har vist, at TFT-behandling næsten øjeblikkeligt afbalancerer det autonome nervesystem. Det betyder, at der ofte er en hurtig effekt i forhold til højt blodtryk, hjerteflimmer, svimmelhed og andre stressymptomer. De langsigtede stressvirkninger som udbrændthed, træthed og ligefrem depression kan ligeledes behandles effektivt med TFT.
Traumer
Traumer er ubehag og angsttilstande, der opstår som følge af traumatiske oplevelser. Traumatiske oplevelser er fx voldtægt, røveri, trafikulykker, oplevelser i forbindelse med naturkatastrofer eller oplevelser i forbindelse med krig. TFT har fx haft gode resultater i forhold til Vietnamveteraner og krigsofre i Kosovo – Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD).
Fobier
En fobi er en irrationel frygt for noget, man objektivt set ved ikke er farligt. Blandt de mest almindelige fobier er frygten for at tale i forsamlinger, højdeskræk, flyskræk, bilskræk, angst for dyr – især edderkopper, slanger og fugle – tandlægeskræk, præstationsangst, eksamensskræk, klaustrofobi osv.
Spisefortyrrelser
Ved spiseforstyrrelser som anorexi/bulimi er forudsætningen for succesrig behandling ofte at hjælpe klienten over sin forvredne oplevelse af sin egen krop. TFT har vist sig at være et særdeles nyttigt værktøj til at genskabe klientens evne til at vurdere sin krop – og omgivelsernes reaktion – realistisk. Desuden har det vist sig at spiseforstyrrelser stort set altid dækker en eller flere former for angst.
Angst
Generaliseret angst – konstant følelse af angst uden identificerbar årsag. Her er TFT en virksom metode, netop fordi terapien tager udgangspunkt i, hvor angsten føles i kroppen og ikke i årsagerne.
Socialangst – når du føler ubehag i sociale situationer. Det kan være til fester, forældremøder, familiesammenkomster, møder på arbejdet, indkøbssituationer osv.
Panikangst – akut og alvorlig angst, der kan være koblet til en bestemt situation, men som også kan opstå uden oplagt årsag.

Til toppen

Tvangstanker
Overdreven hygiejne, slukning af lys, tjek af låste døre og andre rituelle adfærdsmønstre/tanker – også benævnt OCD (Obsessiv Cumpulsiv Disorder) behandles succesfuldt med TFT.
Afhængighed
Hvis du ønsker at komme af med cigaretterne, alkoholen, spillemanien, neglebidningen eller andre uhensigtsmæssige vaner, har TFT gode resultater i forhold til langt de fleste afhængighedsformer.
Andet
Mennesker med akut traume, sorg, hyberaktivitet,  dysleksi, stamning, smerter, hovedpine, migræne, tinitus, koncentrationsbesvær, depression og andre psykiske lidelser er blevet hjulpet med TFT. Nye muligheder opdages hele tiden fx. har det vist sig at forkølelse og influenza også kan afhjælpes med TFT.

Undersøgelser af effekt af TFT:
Studie af den bedste metode til hjælp for PTSD
I 1995 kontaktede Figley og Carbonell 10.000 terapeuter, psykiatere og andre behandlere for at høre om deres bedste erfaringer med at kurere PTSD (post traumatic syndrome disorder). 2.000 reflekterede, og de 4 bedste behandlingsformer blev udvalgt og undersøgt. TFT viste sig som langt den bedste og samtidig den hurtigste metode af de udvalgte. Kilde: Figley, C.R. and Carbonell, J (1995); “The Active Incredient”-Projekt: The Systematic Clinical Demonstration of the most Efficient Treatment of PTSD. A Research, Tallahassee: Florida State University Psycosocial Stress Research Program and Clinical Laboratories.
Internationale resultater ved behandling af krigstraumer.
International ekspertgruppe hævder at kunne løse dele af problematikken omkring et af nutidens store traumeproblemer.En faggruppe ledet af den amerikanske psykolog Carl Johnson og fire læger har for nylig præsenteret en rapport fra traumebehandling med TFT i Kosovo. Den viser tidens bedste resultater(99,5% blev kureret af i alt 249 alvorlige krigstraumer og ingen tilbagefald 5 måneder (gennemsnitligt) efter TFT-behandling. Denne rapport blev præsenteret i oktober 2002 i nummeret af Clinical Journal of Psykology.
Den øverste medicinsk ansvarlige læge i kosovo, Dr. Shkelzen Syla, har sendt et officielt brev til Dr. Roger Callahan, hvor han fortæller, at han nu fortager en total omorganisering og starter et nyt nationalt program, hvor vægten vil blive lagt på TFT.

Til toppen

Foreløbig rapport fra omfattende studier:
Af Joaquim Andrade, MD, og David Feinstean, Phd
Hele undersøgelsen omfatter mere end 29.000 patienter behandlet på 11 institutioner i Argentina og Uruguay de sidste 14 år. I alt deltog 36 terapeuter.
Fællestrækket er, at alle patienter først gennemgik diagnostiske undersøgelser og derefter blev sat i tilfældige grupper (randomisering) og givet forskellige typer behandling. Vurderingen af resultaterne var på grundlag af et såkaldt dobbeltblindt studie. Dertil efterundersøgelse efter 1, 3, 6, 12 måneder.
En undergruppe i denne undersøgelse bestod af 5.000 patienter, som led af forskellige typer af angst. Halvdelen blev behandlet med TFT (gruppe A), Resten med kognitiv adfærdsterapi + medikamenter (gruppe B).
I gruppe A fandt en bedring sted hos 90%, i gruppe B 63 %.
I gruppe A var 76% helt symptomfri efter behandling, i gruppe B 51%.
I gruppe A var den gennemsnitlige behandlingstid 3 sessioner, i gruppe B 15 sessioner.
Efterundersøgelsen viste for gruppe A betydeligt mindre tilbagefald (tal ikke opgivet).
Der blev ikke påvist nogen bivirkninger ved brug af TFT.
Læs yderligere på: www.innersource.net

Til toppen

Til den det måtte angå
Undertegnede, John Hetlelid, har arbejdet som heilpraktiker i mere end 14 år, og har forsket og testet alternative terapier og behandlingsformer med test af variationer i hjertefrekvensen (Heart Rate Variability) med EKG, i mere end 10 år. Jeg har behandlet mere end 60.000 mennesker med stort set alle typer problemer.
Jeg har nu i det sidste år testet effekten af Thought Field Therapy.
Når det gælder behandling af psykologiske problemer har jeg aldrig tidligere set lige hurtig og stærk effekt.
Jeg har nu udført over 500 tests på TFT behandlede klienter, og man kan typisk se en nærmest øjeblikkelig stabilisering af det autonome nervesystem. HRV testen er ikke udsat for påvirkning af placebo- effekten, men er en objektiv måling af tilstanden i kroppen. TFT behandling tager ofte klientens følelse af frygt/angst og dette kan aflæses på HRV- testen. Man kan typisk se en normal sænkning af pulsen på 10 – 15 slag i minuttet før og efter en behandling på 5 – 10 minutter. Man registrerer meget ofte en øget tilførsel af energi, og klienterne rapporterer som oftest, at den angst/frygt de havde før behandlingen er væk efter behandlingen.
HRV viser også i en del tilfælde at klienter med hjerteflimmer får en nærmest øjeblikkelig stabilisering af hjerterytmen ved TFT behandling.
Nyere tests med et apparat som hedder Performance 2001, viser en 3-dobling af den elektriske aktivitet i meridianerne efter kort tids fingerbankning på de punkter man bruger i TFT. Dette apparat er udviklet af tyske læger og måler elektrisk aktivitet i nano-ampere. (milliarddels ampere).
Jeg har selv set den nærmest øjeblikkelige virkning af TFT på klienter, som har haft psykiske problemer i årevis og er, i starten modvilligt, blevet nødt til at godtage at TFT virker lige så hurtigt og lige så effektivt som det hævdes. Det korte og det lange er at jeg er begyndt at bruge TFT på et vidt spekter af problemer med en næsten utrolig grad af succes.
Jeg anbefaler alle mennesker som lider af psykiske problemer at prøve TFT for at få lindret sine ødelæggende følelser.
Med venlig hilsen
John Hetlelid/ Heilpraktiker og forsker
Leder NLH
Besøg evt. www.tftrx.com

Til toppen

Artikel om anvendelse af TFT i forbindelse med bombesprængning
Nairobi Embassy Bombing:
The Right Place at the Right Time
Af Jenny Edwards, Ph.d., TFTdx
Da jeg først hørte om Tankefelt terapi, vidste jeg, jeg ville lære det for at bruge det i forbindelse med mit arbejde i Afrika. Jeg afholder seminarer der og tænkte, at de kunne have gavn af at kende en hurtig metode til eliminering af traumer, fysisk smerte, angst, afhængighed, fobier, og alle de andre områder Tankefelt Terapi retter sig imod. Jeg vidste ikke, hvor stort behovet lige ville være.
I juli1997 modtog jeg en invitation til at lede et 2 ugers kursus sponsoreret af Carmelite Community i Nairobi fra 3. til 14. august 1998. Jeg skulle undervise præster, nonner, munke, studenter, vejledere, undervisere, socialrådgivere, og andre mennesker i hjælpestillinger. Jeg tog imod invitationen med glæde, og planlagde at undervise i en række emner, som var ønsket samt Tankefelt Terapi.
Bombningen af den amerikanske ambassade skete fredag d. 7. august om morgenen. Vi var i gang med kurset et sted der ligger 25 minutter fra Nairobis bymidte. Først i løbet af eftermiddagen gik omfanget af bomningen og ødelæggelserne op for os.
Hele weekenden var nonnerne fra kurset på hospitalerne for at hjælpe folk. Andre aktiviteter var allerede blevet fastlagt for mig, så jeg fortsatte i henhold til planen. Om mandagen begyndte kursisterne at efterspørge Tankefelt Terapi. Vi var lige begyndt på kurset og det var jo bare et af adskillige områder, vi skulle beskæftige os med i løbet af kurset. De begrundede det med, at der lige nu var mennesker, der havde været udsat for bombning. Tankefelt Terapi kunne ikke være så virkningsfuldt, at det kunne hjælpe mennesker med så alvorlige traumer. Alligevel vidste jeg, jeg var nødt til, og ønskede også, at tage til hospitalet for at arbejde med bombe ofre.
Nonnerne tog til hospitalet efter kurset var afsluttet kl. 13.00 og indvilligede i at tage mig med. Da vi passerede politiafspærringerne på vejen, gik det op for mig, hvor alvorlig situationen var. Vi ankom til Kenyatta Hospital og gik direkte til afdelingerne.
Tvivl begyndte at dukke op. Jeg vidste at Tankefelt Terapi virkede, men disse mennesker havde oplevet en bombning i fredags. Ville det virke på dem? Imens jeg fulgte nonnerne fra afdeling til afdeling, stillede jeg mig selv spørgsmål som: “Hvem tror du, du er?” “Skule jeg bare kaste mig ud i det?”, “Hvad nu, hvis det ikke virker?”
På mange af afdelingerne, vi besøgte, var der folk med ansigter fulde af sting.
Nogle havde bandager, der dækkede øjnene. Det ville være umuligt at bede dem om at banke på deres øjenbryn og under deres øjne. [Note: I den slags tilfælde er der tilsvarende punkter på tæerne. Roger Callahan].
Vi gik fra afdeling til afdeling. Nonnerne syntes at vide, hvad der var brug for at gøre. Det var klart, at de havde gjort det før. Jeg tænkte, jeg bare ville følge dem rundt, men gik på samme tid og bad om vejledning.
I forhold til hvem, hvis nogen, skulle jeg bruge Tankefelt Terapi?
Vi kom til sidst til en afdeling hvor de indlagte havde mindre alvorlige skader. Jeg gik hen til en kvinde, som lå i sin seng og stirrede ud i luften. Jeg gav mig til at tale med hende. Hun havde store smerter – på “10”. Hendes sko var blevet blæst af i forbindelse med bombningen og hun var spadseret ud. Hun havde en masse glasskår i fødderne og andre sår og var på stærk smertestillende medicin. Da hendes skader ikke var så alvorlige som andres, havde lægerne ikke haft tid til at tilse hende endnu.
Efter at have etableret fortrolighed, sagde jeg usikkert, “Jeg har noget, som MÅSKE kan hjælpe dig. Jeg ved ikke om det vil virke. Det indebærer, at jeg banker på disse bestemte steder på din krop (jeg viste hende det). Det vil tage omkring 5 minutter. Jeg er villig til at prøve, hvis du ønsker det.” Hun svarede: “Jeg vil gøre alt. Jeg har så mange smerter. Jeg bliver også ved med at tænke på, at en bombe kan springe hvert øjeblik, det skal være, her på hospitalet.
Jeg ved godt, at det sikkert ikke sker, men alligevel kan jeg ikke få den tanke ud af hovedet!”
Jeg bestemte mig for at arbejde med smerten først. Efter at have banket smertealgoritmen gik SEU ned fra “10” til “5”; men den ville ikke gå længere ned selv efter at have banket for reversering. Jeg fik den tanke, at jeg måtte banke for traumet før smerten kunne bevæge sig nedad. Selvfølgelig var traumet en “10-er”, og det kom øjeblikkeligt ned på “0”. Bagefter bankede jeg igen for smerten og den gik problemfrit ned til “0”.
Hun blinkede med øjnene og kiggede en anelse forvirret på mig. Hun sagde: “For mit indre blik har jeg set billederne af, hvad der skete i forbindelse med bombningen igen og igen næsten uden ophør siden i fredags. Det er meget underligt, for det gør jeg ikke mere. Jeg tror jeg vil kunne sove i nat”. Så kiggede hun lige på mig, smilede, og sagde: “Gud frelste mig af en eller anden grund.” “Ja, han gjorde,” svarede jeg.
Jeg fortalte hende, at smerten sandsynligvis ville vende tilbage, og skrev derfor en forklaring på, hvad hun kunne gøre. Jeg fortalte også at traumet sandsynligvis ikke ville vende tilbage, men hvis det gjorde, så vidste hun, hvad hun skulle gøre (inklusive at banke for psykologisk reversering).
Lige i det øjeblik kom nonnen hen til mig og sagde: “Kvinden i sengen ovre på den anden side siger, at hun også ønsker at blive helbredt”. Jeg gik over til hende. Hun kiggede bare lige ud i luften. Hun havde bandager på den ene arm og hånden var beskadiget.
Efter at have snakket med hende lidt, spurgte jeg hende, om det ville gøre ondt, hvis jeg bankede på den hånd, der var beskadiget.
Hun svarede, at det godt kunne være, det ville gøre lidt ondt, skønt, det ville være det værd for at komme til at mærke sådan en forandring, som hun lige havde set hos kvinden i sengen overfor.
Hun var på “10” både i forhold til traume og smerte. Jeg bestemte mig for at behandle traumet først. Det gik ret hurtigt med at få det ned på “0” – uden at korrigere for psykologisk reversering.
Bagefter arbejdede vi med smerten, som nu var nede på “8”, efter jeg havde behandlet traumet. Imens hun bankede, gik den også ned på “0”. Hun kunne bevæge hånden frit, hun fik farve tilbage i ansigtet og hun smilte og grinede.
Jeg skrev ned, hvad vi havde gjort. Hendes mand, der havde set på, spurgte nonnen, om det også kunne hjælpe på hans smerter i nakken. Hun svarede: “Selvfølgelig”.
Nu sad den første kvinde op for første gang siden bombningen og spiste middagsmad og talte med sin mand. De smilede og lo. Han fortalte nonnen, at konen normalt gik i panik, når det var tid, han skulle gå om aftenen, fordi hun var bange for at være alene af frygt for endnu en bombe skulle springe
Han fortalte, at denne aften, til en forandring, havde hun det OK med, at han forlod hende, og sagde bare, at de sås næste dag.
Kvinden fortalte nu nonnen, at hun med faste mellemrum havde fået meget høje doser af smertestillende medicin og nu havde planer om at banke for at nedbringe medicin mængden.
Jeg gik nu hen for at tale med en tredje kvinde på afdelingen. Hun kiggede lige ud i luften. Jeg forsøgte at skabe kontakt, men det var vanskeligt. Jeg nåede frem til den konklusion, at det nok ikke var meningen, jeg skulle hjælpe hende.
Næste dag fortalte nonnen, at hun senere havde sagt til hende: “Hvorfor helbredte hun de andre to og ikke mig?” Nonnen havde svaret: “Hun skrev ned til de andre to, hvad de skulle gøre. Bed dem om at hjælpe dig.”
Næste dag på kurset fortalte nonnerne, hvad der var sket på hospitalet. Folk var forbavsede, og da jeg demonstrerede TFT på nogle af deltagerne i forhold til deres traumatisering på grund af bombningen, begyndte de at tro på det og gik ivrigt i gang med at øve sig.
Yderligere sendte de nogle af deres hårdt ramte venner, for at jeg kunne hjælpe dem om eftermiddagene resten af ugen. Jeg fik også lejlighed til at introducere TFT for terapeuter i det lokale vejledningscenter.
De havde bagefter planer om at følge op på det ved at bestille materialer fra Dr. Callahan. Ja, jeg vidste, det var meningen, jeg skulle dele Tankefelt Terapi med deltagerne på mit seminar i Nairobi. Jeg vidste bare ikke hvor godt timet træningen ville være.
(Min oversættelse. Kan læses på Roger Callahans hjemmeside www.tftrx.com)

Til toppen

Klinikken i Vrå dækker:
NORDJYLLAND – VENDSYSSEL – HIMMERLAND – HANHERRED – THY
Aalborg, Nørresundby, Løkken, Brønderslev, Dronninglund, Åbybro, Brovst, Fjerritslev, Thisted, Års, Støvring, Hobro, Skagen, Frederikshavn, Sæby, Sindal, Vrå, Hjørring, Hirtshals.