Hvad kan du med ‘Fri ved at prikke’?

Det er mennesker, der udfører de opgaver, lederen udpeger. Derfor kan man som leder ikke vide for meget om mennesker. ’Fri ved at prikke’ formår – samtidig med det er utrolig enkelt at anvende – at beskrive/forklare (og på meget kort tid positivt forandre) ethvert aspekt, vi rummer som mennesker.
Det kan godt være svært for dem, der i relativt høj grad føler sig frie til at indgå i samspil med andre, at forstå mennesker, der føler sig mindre frie (eller ser ud til at agere mindre frit). Det relative betyder, at der for alle mennesker er mere frihed at opnå. Ved at arbejde med at opnå denne yderligere frihed – opnår man samtidig at forstå, hvordan det kan ”hænge sammen” for andre.

Når vi indgår i samspil med andre, indgår vi med hele vores personlige historie. Langt det meste af den personlige historie er de færreste bevidste om – eller hvordan den personlige historie virker ind på vores måde/måder at agere på. ’Fri ved at prikke’ er indtil nu den hurtigste vej til at blive bevidst om den personlige historie.

Jo mere selvledede vi er – jo mere modigt indgår vi i samspil med andre. Jo bedre samspil – jo bedre resultater kan vi skabe.
Derfor kan det være en mulighed at støtte udviklingen af selvledelse både for leder og ledede – ved at stille ’Fri ved at prikke’ til rådighed for både leder og ledede.

Ledelse er man under tiden alene om. Det er ikke noget problem, hvis man har det godt med at være alene. Når man har det godt med at være alene, føler man sig fri til opsøge andre, når man har brug for samspil med andre. Hvis man ikke føler sig fri til at opsøge andre, når man har brug for det, kan man føle sig ensom.
Med ’Fri ved at prikke’ kan man sætte sig selv fri.

Som leder kan man i dagligdagen være overladt til sig selv, fordi det ikke er alt, man som leder kan/skal ”dele” med de ledede.
Her giver ’Fri ved at prikke’ mulighed for at coache sig selv (på meget kort tid).

Uanset om vi er ledere eller ledede, kan vi kun se os selv indefra og ud. Andre ser os udefra – og den side er en lige så vigtig del af os. For at få den side at se, må vi være i samspil med andre. Det samspil indgår vi mere eller mindre modigt i. Når man anvender ’Fri ved at prikke’, sætter man hele tiden modet mere og mere fri.

Når man anvender ’Fri ved at prikke til at øge sine evner til selvledelse, kan man øge effekten ved at gøre sig klart, hvordan man gerne vil nå til at være.
Så bliver det meget enkelt at anvende ’Fri ved at prikke’ til at eliminere de bevidste – og frem for alt de ubevidste aspekter, der forhindrer, man kan være, som man ønsker at være.

Se Fri ved at prikke

Tilbage til Ledelse