Genprogrammering

Hvis du gerne vil ”lægge” en ny version af et program på din computer, begynder du med at slette det gamle. Erfaringsmæssigt kan det skabe problemer, hvis ikke vi gør det, fordi det gamle kan blande sig ind i det nye.
Med den mentaltræning, vi har kendt indtil nu, forsøger man at lægge noget nyt oven i det ’gamle’. Man oplever derfor, at det gamle igen og igen ”høres” igennem det nye – og ikke opleves at forsvinde helt.
Med ’Fri ved at prikke’ sletter man hele tiden det ’gamle, som enten ikke støtter eller modarbejder optimal udfoldelse – og frilægger derved det, der ligger neden under – og som i de fleste tilfælde viser sig at være fuldt tilstrækkeligt.
Det ’gamle’ er udtryk for påvirkninger, vi har lagret igennem livet (ofte meget tidligt) – og som ikke passer med dem, vi egentlig er.
Når det oftest er fuldt tilstrækkeligt, er det fordi, det ser ud til, vi naturligt er støttende overfor os selv. Man kan derfor tale om, der først og fremmest er tale om genprogrammering.