Sport

Overskrifter: l Mentaltræning l Træner eller mentaltræner? l Forord til sportsudøvere l Hvordan lærer man at anvende ‘Fri ved at prikke’? l Genprogrammering I

Mentaltræning
Jeg husker, hvordan Erik Hamren (nu landstræner for det svenske landshold i fodbold) mange gange stod og sagde: “Fodboldkampe vindes her!” – og samtidig pegede på sit hoved.
Det ser ud til at være afgørende, hvad vi tænker, når vi udfører noget.
Det problem, vi har haft indtil nu, er, at meget af det, de fleste tænker, tænkes ubevidst. Når man anvender Fri ved at prikke, er der direkte adgang til det, der er ubevidst – og dermed umiddelbart mulighed for at skabe en varig positiv ændring – både af det bevidste og det ubevidste.
Dem, der har prøvet at ændre bevidste tanker, ved, hvor lang tid det kan tage. Fri ved at prikke sætter en helt ny standard for, hvor hurtigt det er muligt at skabe varige positive ændringer. Indsatsen begrænser sig som hovedregel til mindre end 10 minutter pr. aspekt.
Man tager blot udgangspunkt i en eller den detalje i udøvelsen af sin sport, man ønsker at ændre. Efter kort tids træning i at anvende Fri ved at prikke har man svaret på, hvad der er brug for at ændre mentalt på typisk 30 sekunder. Herefter tager det typisk 5 minutter at skabe en varig positiv ændring.
Fri ved at prikke indebærer direkte kommunikation med kroppen. Det betyder, du kan få øjeblikkeligt svar på, om du ex er fuldt restitueret (kroppen siger fra i form af “skader”, når vi overbelaster os selv). Du kan også få tilsvarende hurtige svar på, om du ex mangler bestemte næringsstoffer/vitaminer/mineraler, om din væskebalance er ok osv.

Side effekter af at anvende ’Fri ved at prikke’:
– hurtigere restitution
– bedre optagelse af næringsstoffer, vitaminer og mineraler
– stadig bedre kropslig balance

’Fri ved at prikke’ er så enkelt, at det kan læres og anvendes fra 10 år.
’Fri ved at prikke’ indebærer, at vi nu alle kan komme til at udfolde vores fulde potentiale. Hverken økonomi eller tid sætter længere en grænse.
Når du har lært at anvende ’Fri ved at prikke’, kan det anvendes til at udfolde dit fulde potentiale på alle livets områder – resten af livet.

Træner eller mentaltræner?
Hvis du er træner eller mentaltræner, begynder du med selv at anvende ’Fri ved prikke’ – sådan at du selv har et indgående kendskab til de muligheder ’Fri ved prikke’ bidrager med.
Det giver samtidig baggrund for at kommunikere med/forstå de spillere/atleter, du træner, i forhold til deres proces/processer.

Til toppen

Forord til sportsudøvere
’Fri ved at prikke – arbejdsmappen’ har vist sig utrolig effektiv i forhold til at udvikle og mestre alle aspekter af livet. Sportsudøvelse er også en del af livet – og for mange en rigtig vigtig del.
Når du begynder at læse i mappen, vil du opdage, den ikke har særligt fokus på sportsudøvelse – men på alle former for præstationer.
Vores tanker og følelser er afgørende for resultatet uanset hvilken præstation, det drejer sig om. Ved at ændre det eller dem, der styrer vores tanker og følelser – vores overbevisninger om hvem vi er – og hvad vi kan (og ikke kan), er det muligt umiddelbart at skabe varige positive ændringer.
Mappens instruktion lærer dig at tage udgangspunkt i det problem, du oplever ex en følelse eller fysisk spænding eller smerte.
På samme måde er det muligt at tage udgangspunkt i noget, du ikke lykkes med/gerne vil lykkes bedre med ex en aflevering, et indlæg, et skud, et kast, et stød, et spring, et tag, et sving, et put, en start osv.
Udgangspunktet kan også være i en manglende motivation for at træne i det omfang, der er nødvendigt for at lykkes – eller i en manglende motivation for at opbygge den muskelmasse, der kan være nødvendig for at lykkes.
Som træner eller dommer kan det ex være mangel på autoritet, indre uro, mistet overblik, frygt for reaktioner, indre reaktion på kritik, præstationsangst osv.
Uanset om du er udøver, træner eller dommer, vil du opleve, du når, du anvender ’Fri ved at prikke’:
– nedsætter restitutionstiden
– hele tiden forbedrer optagelsen af næringsstoffer, vitaminer og mineraler
– har mulighed for øjeblikkeligt svar på, om væskebalancen er ok
– har mulighed for øjeblikkeligt svar på, om man er fuldt restitueret (forbygger skader)
– har mulighed for øjeblikkelige svar på, hvad der vil være optimalt at spise eller drikke i nuet
Dertil kommer det måske allervigtigste – at ’Fri ved at prikke’ bevirker, at modet til at være – og til at handle – også når det er svært – hele tiden øges.

God arbejdslyst – og god vind!

Niels Gyldenkærne

Til toppen

Hvordan lærer man at anvende ’Fri ved at prikke’?
Du kan lære at anvende ’Fri ved at prikke’ i forbindelse med 5 konsultationer – eller:

Køb ”Fri ved at prikke – hovedudgaven” på www.freebytapping.com – vælg ”Courses” – og vælg ”Danish”

Det er muligt at prøve anvendelse ved i første omgang at vælge ”området” ”Sport”.

Kurser:
Kurser for grupper arrangeres efter aftale.

Genprogrammering
Hvis du gerne vil ”lægge” en ny version af et program på din computer, begynder du med at slette det gamle. Erfaringsmæssigt kan det skabe problemer, hvis ikke vi gør det, fordi det gamle kan blande sig ind i det nye.
Med den mentaltræning, vi har kendt indtil nu, forsøger man at lægge noget nyt oven i det ’gamle’. Man oplever derfor, at det gamle igen og igen ”høres” igennem det nye – og ikke opleves at forsvinde helt.
Med ’Fri ved at prikke’ sletter man hele tiden det ’gamle, som enten ikke støtter eller modarbejder optimal udfoldelse – og frilægger derved det, der ligger neden under – og som i de fleste tilfælde viser sig at være fuldt tilstrækkeligt.
Det ’gamle’ er udtryk for påvirkninger, vi har lagret igennem livet – og som ikke passer med dem, vi egentlig er.
Når det oftest er fuldt tilstrækkeligt, er det fordi, det ser ud til, vi naturligt er støttende overfor os selv. Man kan derfor tale om, der først og fremmest er tale om genprogrammering.

Til toppen