Inspiration

Største inspiration
Det menneske, der gav anledning til, at jeg tænkte, det redskab, jeg har udviklet, skulle gøres tilgængeligt for alle, er en ledende sygeplejerske. Da hun kom, havde hun allerede en aftale med et sygehus om at få fjernet en nyre, som ikke længere havde nogen funktion. Hun valgte at udskyde operationen – og efter hun havde anvendt ’Fri ved at prikke’ i et år var virkningsgraden på den før defekte nyre oppe på 80 % (og godt på vej imod 100 %)!