Redskaber

Redskaber der virker

Husk, I er to frie mennesker – ligesom da I mødtes. Det betyder, I ikke kan kræve noget af hinanden – ligesom I heller ikke gjorde, da I mødtes. Husk, det er lysten, der driver værket!

Et parforhold består af to mennesker. Forudsætningen for et godt parforhold er, at begge har det godt – både med at være sammen – og med at være alene. Hvis du ikke har det godt med at være alene, er det vigtigt at søge hjælp hurtigst muligt *).

Grundlaget for et parforhold er et godt venskab. Behandl hinanden respektfuldt – som gode venner.

Når din partner bliver kritisk, handler det blot om, der er et eller flere behov, han/hun ikke får opfyldt lige nu. Brug kræfterne på at spørge ind til hvilket eller hvilke. F.eks.: Hvad tror du, det er for et behov, du ikke får opfyldt lige nu?

Vores vigtigste behov er at blive set, hørt og forstået. Sørg for at tilgodese disse behov hver dag. Sæt eventuelt fast tid af – der er ikke noget, der er vigtigere! Tag et par stole ud på gulvet – og sæt Jer overfor hinanden.

Ved åbent at fortælle til din partner, hvad det, han/hun gør, betyder for dig/gør ved dig, giver det ham/hende lyst til at gøre noget andet – eller gøre mere – hvis det er noget godt.

I vores sprog (på dansk) hedder det at sætte sig i respekt. Respekt opnår vi ved klart og tydeligt at sige, hvad vi vil finde os i – og hvad vi ikke vil finde os i *).

Vi skal forstå hinanden – ikke være enige! Vi har alle nogle rigtig gode grunde til at gøre det, vi gør. Det har din partner også. Din opgave er at spørge din partner – som en hjælp til at finde ind til baggrunden/årsagen. F.eks.: Hvad tror du, det er, der gør, at du gør det? (Brug aldrig ordet ”hvorfor”, når du spørger – vi hører ”hvorfor” som kritik). Undgå kritik – og brug i stedet dine kræfter på at forstå.

Undgå at gætte, hvordan din partner har det eller hvad, han/hun har brug for lige nu. Spørg i stedet – så ved du i stedet for at tro, du ved.

Fortæl om, hvordan du har det ved at indlede dine sætninger med ”jeg”. F.eks.: Jeg kan mærke, jeg har brug for……..Jeg kan mærke, det gør mig så ked at det, når du siger……. Fortæl om dine følelser.

Når der opstår en konflikt – også selvom det gør ondt – så bliv – i stedet for at gå – og brug kræfterne på at spørge ind for at forstå.

Vi er i meget høj grad styret af, hvad der ubevidst foregår inden i os. Ved at spørge ind til hinanden, når der opstår en konflikt, opdager I gradvist, hvad det er, der styrer Jer. I kan hjælpe hinanden med gradvist at opdage.

I parforholdet har vi ubevidst far-og-mor-forventninger til hinanden. Alle de behov (for at blive set, hørt og forstået – omsorg i bred forstand), vi ikke fik opfyldt af vores forældre, har vi ubevidst et ønske om, vores partner skal opfylde. Det kan være en alt for stor forventning! En del af løsningen kan være at lære, hvordan man kan være god til selv at opfylde sine behov *).

Husk, du ikke kan forvente at få alle behov opfyldt af din partner. Brug også gode venner.

Søg aldrig uden for dit parforhold for at få opfyldt seksuelle behov. Fortæl i stedet din partner om dine behov – og oplev over tid, at du får opfyldt de fleste.

Også på det seksuelle område er vi i høj grad styret af det ubevidste. Det kan være oplevelser, vi har fortrængt. Det kan være overbevisninger, vi har overtaget fra vores forældre/bedsteforældre osv.

Et parforhold består af noget hver for sig og noget sammen. Forudsætningen for at det er rart at være sammen – er at have det godt hver for sig. Sørg for at lave noget hver for sig.

Gør et parforhold færdigt ad gangen. Det, du ikke finder løsninger på i det forhold, du er i nu, vil du blot komme til at arbejde med i det næste!

*) Nogle gange kan du finde hjælp, støtte eller mod hos din partner. Andre gange hos andre (gode venner). Andre gange igen en parterapeut eller en psykoterapeut. Søg hjælpen, når du ikke kan selv (ligesom du søger: læge, tandlæge, mekaniker, håndværker, advokat osv.)